fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe – kierunek BIZNES CHEMICZNY, studia I stopnia

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrach szóstym i siódmym blok przedmiotów dyplomowych (wykład inżynierski, seminarium inżynierskie i pracownię inżynierską). W ramach pracowni inżynierskiej i seminarium inżynierskiego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Projekt dyplomowy będzie zawierał zarówno aspekty chemiczne jak i ekonomiczne związane z realizacją wybranego procesu technologicznego. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę inżynierską, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna oraz recenzenta pracy. Studia I stopnia kończą się egzaminem inżynierskim.

Lista Katedr oferujących blok przedmiotów dyplomowych:

Jednostka

Kierownik

Symbol

Katedra Analizy Środowiska

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż.  Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

KChBM

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Prof. dr hab. Mariusz Makowski

KChBN

Katedra Chemii Fizycznej

Prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Technologii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KTŚ

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lipca 2020 roku, 13:55