fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru

BIZNES CHEMICZNY

Studia I stopnia (3,5-letnie inżynierskie), studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 przedmioty z zakresu ekonomii za

3 punkty ECTS

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 3:

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru Ekonomia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Ekonomia behawioralna – zagadnienia praktyczne

15

15

 

30

3

Podejmowanie decyzji biznesowych

15

15

 

30

3

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4 przedmioty z zakresu chemii za

6 punktów ECTS

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 4:

II ROK – SEMESTR 4 – przedmioty do wyboru Chemia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Antyoksydanty - nauka, zdrowie i biznes

15

    15

1

Chemia natury

30

 

 

30

2

Elektroniczna diagnostyka chemiczna

 

 

30

30

2

Nanomateriały – od laboratorium do zastosowania

15

 

15

30

2

Preparatyka organiczna

 

 

45

45

3

Technologia tradycyjnej żywności

20

 

10W*

30

2

Wybrane grupy związków naturalnych

15

 

 

15

1

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*zajęcia warsztatowe

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5 przedmioty z zakresu ekonomii za 3 punkty ECTS oraz z karesu chemii za 4 punkty ECTS

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 5:

III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru Ekonomia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Projekty europejskie małej firmy – B+R

15

30

 

45

3

Projekty europejskie małej firmy - innowacyjność

15

30

 

45

3

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocen

III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru Chemia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Chemia kwasów nukleinowych

30

 

 

30

2

Chemia środowiska

 

 

60

60

4

English in chemistry and chemical technology

 

30

 

30

2

Fundusze UE w rozwoju innowacyjnego biznesu

15

 

 

15

1

Język niemiecki

 

30

 

30

2

Komputer zamiast probówki

15

 

30

45

3

Materiały i kompozyty polimerowe – technologie wytwarzania i zastosowanie

 

15

15

30

2

Materiały nieorganiczne w technice i medycynie

30

 

 

30

2

Od pomysłu do biznesu

10

 

 

10

1

Problemy etyczne w biotechnologii

 

15

 

15

1

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6 przedmioty z zakresu ekonomii za 2 punkty ECTS oraz z zakresu chemii za 5 punktów ECTS

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 6:

III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru Ekonomia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza koniunktury gospodarczej

15

15

 

30

2

Badania marketingowe

15

15

 

30

2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru Chemia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza żywności

15E

 

45

60

4

Biopuzzle

 

 

20

20

2

Chemia  a społeczeństwo

30

 

 

30

2

Laboratoryjna analiza biomolekuł

15

 

 

15

1

Pomoc publiczna w działalności gospodarczej

15

 

 

15

1

Projektowanie syntezy organicznej

20

 

 

20

2

Spektroskopia fluorescencyjna w kontroli jakości

 

 

15

15

1

Technologia produkcji żywności

15

 

15

30

2

Przedmioty nieoznaczone "E" przy godzinach wykładu kończą się zaliczeniem na ocenę. Przedmioty oznaczone "E" przy godzinach wykładu kończą się egzaminem. 

Studenci wybierają do realizacji na IV roku studiów w semestrze 7 przedmioty z zakresu ekonomii za 2 punkty ECTS oraz z zakresu chemii za 2 punkty ECTS

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 7:

VI ROK – SEMESTR 7 – przedmioty do wyboru Ekonomia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Menedżerskie studia przypadku firm technologicznych

 

30

 

30

2

Negocjacje biznesowe firm technologicznych

 

30

 

30

2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

VI ROK – SEMESTR 7 – przedmioty do wyboru Chemia

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Aniony molekularne

30

 

 

30

2

Environmental risk assessment of chemicals

5

 

 

5

1

Metody luminescencyjne w badaniach i przemyśle

30

 

 

30

2

Podstawy nanomedycyny i nanotoksykologii

15

 

 

15

1

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku, 20:23