fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

OCHRONA ŚRODOWISKA II stopień, niestacjonarne 2019-21

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku

9

 

18

27

E

4

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

9

9

18

36

E

5

Ekotoksykologia

9

9

9

27

E

4

Globalny system hydroklimatyczny

9

 

 

9

Z

1

Gospodarka odpadami

9

 

18

27

Z

4

Planowanie przestrzenne

9

18

 

27

E

4

Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej

18

 

 

18

Z

2

Siedliskoznawstwo

 

 

9T*

9

Z

1

Statystyka w ochronie środowiska

9

 

9

18

Z

2

Modelowanie w ochronie środowiska

9

 

9

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

SEMESTR 1

93

36

90

219

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Polityka ochrony środowiska

27

 

 

27

Z

4

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

9

 

18

27

E

4

Różnorodność biologiczna

9

 

18

27

E

4

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

Seminarium**

 

18

 

18

Z

4

Pracownia specjalizacyjna**

 

 

27

27

Z

6

Przedmioty do wyboru

54

54

Z/E

6

SEMESTR 2

99

36

63

198

2

30

ROK I

192

72

153

417

6

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Ochrona środowiska morskiego

18

 

 

18

E

2

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

54

54

Z

14

Seminarium magisterskie**

 

18

 

18

Z

5

Przedmioty do wyboru

54

54

Z/E

6

SEMESTR 3

99

18

54

171

1

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

54

54

Z

12

Seminarium magisterskie**

 

18

 

18

Z

5

Praktyka zawodowa

zal

7

Egzamin magisterski

E

4

SEMESTR 4

18

18

54

90

1

30

ROK II

117

36

108

261

2

60

               

*ćwiczenia terenowe

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 czerwca 2019 roku, 12:47