fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2019-2022

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4 minimum 5 punktów ECTS

II ROK – SEMESTR 4 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

forma zaliczenia

ECTS

Analiza wody (WCh)

15

 

30

45

Z

3

Arkusz kalkulacyjny bez tajemnic (WCh)

 

 

15

15

Z

1

Ekologia wód śródlądowych (WB)

30

 

 

30

Z

2

Funkcjonowanie ekosystemów morskich (WOiG)

 

30

 

30

Z

2

Radiochemia i ochrona radiologiczna (WCh)

 

30

 

30

Z

2

Roślinność regionalna (WB)

15

15(T)

 

30

Z

2

Trwałe zanieczyszczenia organiczne – problem w skali europejskiej i światowejprof. E. Niemirycz

30

 

 

30

Z

2

Zasoby morza, ich ochrona i wykorzystanie (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5 minimum 14 punktów ECTS

III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

forma zaliczenia

ECTS

Analiza chemiczna biomolekuł (WCh)

 

15

30

45

Z

3

Antropogeniczne przekształcanie ekosystemów lądowych (WB)

30

 

15

45

Z

3

Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

3

Auditor ISO 14001 (WE)

7,5

7,5

 

15

Z

1

Biowskaźniki i biomarkery środowiska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Chemia środowiska (WCh)

30

15

60

105

E

7

Ekologia biochemiczna (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Elementy biologii molekularnej w ochronie środowiska (WB)

30

 

15

45

Z

3

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Język niemiecki (CJO)

 

30

 

30

Z

2

Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska (WCh)

15

 

15

30

Z

2

Paleoekologia (WB)

30

 

 

30

Z

2

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych (WB)

 

 

30

30

Z

2

Techniki odnowy środowiska (WCh)

15

15

 

30

Z

2

Toksykologia roślin i zwierząt (WCh)

15

 

 

15

Z

1

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6 minimum 10 punktów ECTS

III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

forma zaliczenia

ECTS

Analiza żywności (WCh)

15E

 

45

60

E

4

Chemia a społeczeństwo (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Chemiczne zagrożenia środowiska (WCh)

30E

 

30

60

E

4

Czynniki abiotyczne w analizach środowiskowych (WCh)

15

 

12+3T

30

Z

2

Cywilizacyjne problemy stanu środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

2

Ekologia roślin (WB)

30

 

30

60

Z

4

Ekologia zwierząt (WB)

30

 

 

30

Z

2

Ekotechnologie (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Elektroniczna diagnostyka chemiczna (WCh)

 

 

30

30

Z

2

Komputerowa ocena ryzyka chemicznego (WCh)

15

 

30

45

Z

3

Ochrona wód podziemnych (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Osady denne – miejsce kumulacji niebezpiecznych substancji chemicznych (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite (WB)

 

 

30

30

Z

2

Substancje szkodliwe w zlewisku Morza Bałtyckiego (WOiG)

15

30

 

45

Z

2

Zoologia stosowana (WB)

15

 

15

30

Z

2

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 sierpnia 2019 roku, 13:18