fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2019-2022

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok kształcenia

2019 – 2022

Rodzaj studiów

studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Biologia

30

 

 

30

Z

3

Chemia ogólna

15

30

 

45

E

7

Matematyka

30

45

 

75

E

10

Fizyka I

15

 

 

15

Z

2

ABC IT

 

 

20

20

Z

1

Fizyka II

15

15

 

30

E

6

SEMESTR 1

120

90

20

230

3

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Biologia

15

 

60

75

E

8

Chemia nieorganiczna

15

15

30

60

E

6

Ekologia

30

15

15T

60

E

6

Hydrobiologia

30

15

 

45

E

4

Meteorologia i klimatologia

15

30

 

45

E

4

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

SEMESTR 2

105

105

135

345

5

30

ROK I

225

195

155

575

8

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia analityczna

15

15

30

60

E

5

Chemia organiczna

30

15

30

75

E

5

Geologia

30

15

 

45

Z

3

Hydrologia

15

30

 

45

E

3

Mikrobiologia

30

 

30

60

E

5

Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony

15

15

 

30

Z

2

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Statystyka

15

 

 

15

Z

2

ABC Prawa

20

 

 

20

Z

1

SEMESTR 3

170

180

90

440

4

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia fizyczna

30

 

30

60

E

4

Funkcjonowanie ekosystemów morskich

30

 

 

30

Z

2

Geomorfologia i gleboznawstwo

15

15

 

30

Z

2

Monitoring środowiska

45

 

45

90

E

5

Ocena oddziaływania na środowisko

15

15

 

30

Z

2

Ochrona przyrody

15

 

15T

30

E

2

Prawo w ochronie środowiska

15

30

 

45

Z

3

Język angielski

 

60

 

60

Z, E

4

ABC Przedsiębiorczości

20

 

 

20

Z

1

Przedmioty do wyboru*

75

75

Z

5

SEMESTR 4

260

120

90

470

4

30

ROK II

430

300

180

910

8

60

 

SEMESTR 5

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Biochemia

15

 

30

45

E

3

Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego

30

 

 

30

E

2

Inżynieria środowiska

30

15

30

75

E

5

Toksykologia

30

15

 

45

Z

2

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych

15

 

 

15

Z

1

Kreatywność biznesowa

 

30

 

30

Z

2

Academic English

 

10

 

10

Z

1

Przedmioty do wyboru*

210

210

E/Z

14

SEMESTR 5

330

70

60

460

3

30

 

SEMESTR 6

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Ekonomia w ochronie środowiska

15

15

 

30

Z

2

Pracownia dyplomowa**

 

 

60

60

Z

5

Seminarium dyplomowe**

 

30

 

30

Z

3

Odpowiedzialność społeczna

10

 

 

10

Z

1

Praktyka zawodowa

zal

6

Przedmioty do wyboru*

150

150

E/Z

10

Egzamin dyplomowy

E

3

SEMESTR 6

175

45

60

280

1

30

ROK III

505

115

120

740

4

60

*różna forma zajęć

**przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę dyplomową

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2020 roku, 14:14