fbpx Program | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Moduł

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

 

Opcjonalny Moduł Kształcenia Nauczycielskiego mogą dodatkowo wybierać studenci wszystkich specjalności drugiego stopnia studiów stacjonarnych na kierunku CHEMIA, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku CHEMIA. Po ukończeniu studiów, studenci, którzy zaliczyli cały Moduł, nabywają uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

SEMESTR 1

przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Dydaktyka chemii – konwersatorium I

 

30

 

 

30

E

2

Praca projektowa i uczniowskie eksperymentowanie

 

 

 

60

60

ZO

4

SEMESTR 1

0

30

0

60

90

1

6

 

SEMESTR 2

przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Podstawy psychologii

30

 

 

 

30

ZO

2

Psychologia dla nauczycieli

30

 

 

 

30

ZO

2

Podstawy pedagogiki i edukacji

30

 

 

 

30

ZO

2

Szkoła i nauczyciel

30

 

 

 

30

ZO

2

Przygotowanie do praktyki zawodowej – część psychologiczna

 

 

 

30

30

ZO

2

Przygotowanie do praktyki zawodowej – część pedagogiczna

 

 

 

30

30

ZO

2

SEMESTR 2

120

0

0

60

180

0

12

 

SEMESTR 3

przedmiot

Wykład

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Praktyka zawodowa

 

 

 

30

30

Z

2

Omówienie praktyki zawodowej – część psychologiczna

 

 

 

10

10

ZO

1

Omówienie praktyki zawodowej – część pedagogiczna

 

 

 

10

10

ZO

2

Podstawy dydaktyki

30

 

 

 

30

ZO

2

Ocenianie, diagnostyka edukacyjna i ewaluacja oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela

15

 

 

 

15

ZO

1

Emisja głosu

 

 

15

 

15

Z

1

Praktyka przedmiotowa Ia)

 

 

 

60

60

Z

2

SEMESTR 3

45

0

15

110

170

0

10

 

SEMESTR 4

przedmiot

Wykład

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Praktyka przedmiotowa IIb)

 

 

 

45

45

Z

2

Dydaktyka chemii – konwersatorium II

 

30

 

 

30

ZO

2

Praktyka przedmiotowa IIIc)

 

 

 

15

15

Z

1

Omówienie praktyk przedmiotowych

 

 

 

30

30

ZO

2

SEMESTR 4

0

30

0

90

120

0

7

RAZEM MODUŁ

165

60

15

320

560

1

35

 

a)                Praktyka we wrześniu poprzedza rozpoczęcie semestru 3.

b)                Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 4 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej pod opieką nauczyciela akademickiego.

c)                 Praktyka śródroczna, w trakcie trwania semestru 4, w szkole innego typu niż w semestrze 3.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 12:23