fbpx Program na II stopniu kierunku CHEMIA | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program na II stopniu kierunku CHEMIA

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

CHEMIA

Tok kształcenia

2022 - 2024

Moduł

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

 

SEMESTR 1

przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Dydaktyka chemii – konwersatorium II

 

30

 

 

30

ZO

2

SEMESTR 1

0

30

0

0

30

0

2

 

SEMESTR 2

przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Praktyka przedmiotowa I a)

 

 

 

60

60

Z

2

Praktyka przedmiotowa II b)

 

 

 

45

45

Z

2

SEMESTR 2

0

0

0

105

105

0

4

 

SEMESTR 3

przedmiot

Wykład

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Praktyka przedmiotowa IIIc)

 

 

 

15

15

Z

1

Omówienie praktyk przedmiotowych

 

 

 

30

30

ZO

2

SEMESTR 3

0

0

0

45

45

0

3

RAZEM MODUŁ na II stopniu

0

30

0

150

180

0

9

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 października 2019 roku, 22:38