Moduł kształcenia nauczycielskiego | Wydział Chemii

Chemia - studia II stopnia

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Moduł

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

 

Opcjonalny Moduł Kształcenia Nauczycielskiego mogą dodatkowo wybierać studenci wszystkich specjalności Ii stopnia studiów stacjonarnych na kierunku CHEMIA. Po ukończeniu studiów, studenci, którzy zaliczyli cały Moduł, nabywają uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

SEMESTR 1

przedmiot

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Psychologia

60

 

 

60

E

4

Pedagogika

60

 

 

60

E

4

Praktyka pedagogiczna w szkole a)

 

 

30

30

zal

1

SEMESTR 1

120

0

30

150

2

9

 

SEMESTR 2

przedmiot

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Emisja głosu

 

30

 

30

zal

1

Podstawy dydaktyki w elementami dydaktyki chemii

30

 

 

30

E

2

Dydaktyka chemii – praktyka I b)

 

 

30

30

Z

2

Praktyka przedmiotowa w szkole c)

 

 

60

60

zal

3

SEMESTR 2

30

30

90

150

1

8

 

SEMESTR 3

przedmiot

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Dydaktyka chemii d)

30

 

60

90

Z

6

Dydaktyka chemii – praktyka II e)

 

 

30

30

zal

2

SEMESTR 4

30

0

90

120

0

8

RAZEM MODUŁ

180

30

210

420

3

25

               

 

a)                Praktyka śródroczna w trakcie trwania semestru 1.

b)                Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 2 w szkole III lub IV etapu edukacyjnego, pod opieką nauczyciela akademickiego.

c)                 Praktyka we wrześniu w szkole III lub IV etapu edukacyjnego, praktyka poprzedza rozpoczęcie semestru 3.

d)                Na przedmiot składają się: konwersatorium z dydaktyki chemii III i IV etapu edukacyjnego (30 godz.), laboratorium z dydaktyki chemii III i IV etapu edukacyjnego (60 godz.)

e)                Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 3 w szkole III lub IV etapu edukacyjnego. Praktyka odbywa się w szkole innego etapu edukacyjnego niż „praktyka przedmiotowa w szkole” trwająca 60 h.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 4 sierpnia 2019 roku, 16:25