fbpx Chemia obliczeniowa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia obliczeniowa

Chemia - studia II stopnia

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Specjalność

Chemia obliczeniowa

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Laboratorium zaawansowanej chemii*

→    Chemia bionieorganiczna
→    Chemia bioorganiczna
→    Fizykochemia

 

 

60

60

Z

4

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Programowanie I

15

 

30

45

E

4

SEMESTR 1

110

135

120

365

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny**

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna**

 

 

90

90

Z

12

Metody numeryczne z algorytmami analizy danych

30

 

30

60

E

5

Programowanie II

15

 

30

45

E

4

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

2

SEMESTR 2

120

0

180

300

3

30

ROK I

230

135

300

665

7

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Modelowanie molekularne

15

 

30

60

E

7

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

3

SEMESTR 3

120

30

120

270

1

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

60

30

90

180

1

30

ROK II

180

60

210

450

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

               

*przedmiot prowadzony w 20-godzinnych blokach - Chemia bionieorganiczna, Chemia bioorganiczna, Fizykochemia

*przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 17:24