fbpx Chemia i technologia środowiska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia i technologia środowiska

Chemia - studia II stopnia

 

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Specjalność

Chemia i technologia środowiska

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Laboratorium zaawansowanej chemii*

→    Chemia analityczna
→    Fizykochemia
→    Mikrobiologia

 

 

60

60

Z

6

Technologia oczyszczania wód i ścieków

15

 

30

45

E

4

SEMESTR 1

95

120

120

335

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny**

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna**

 

 

90

90

Z

12

Technologia remediacji gleb

15

 

15

30

Z

2

Technologia ochrony atmosfery

15

 

15

30

E

3

Ekotoksykologia

15

 

30

45

E

3

Biotechnologia w ochronie środowiska

15

 

30

45

E

3

SEMESTR 2

105

0

210

315

4

30

ROK I

200

120

330

650

8

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Chemia zanieczyszczeń środowiska

30

 

30

60

E

6

Prototypowanie z elementami projektowania procesów technologicznych

15

 

15

30

Z

2

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

2

SEMESTR 3

150

30

135

315

1

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

60

30

90

180

1

30

ROK II

210

60

225

495

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

               

*przedmiot prowadzony w 20-godzinnych blokach - Chemia analityczna, Fizykochemia, Mikrobiologia

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 17:24