fbpx Chemia biomedyczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia biomedyczna

Chemia - studia II stopnia

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Specjalność

Chemia biomedyczna

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Laboratorium zaawansowanej chemii*

→    Chemia analityczna
→    Fizykochemia
→    Mikrobiologia

 

 

60

60

Z

6

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Chemia bioorganiczna

15

 

 

15

E

2

SEMESTR 1

110

135

90

335

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny**

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna**

 

 

90

90

Z

12

Synteza związków biologicznie czynnych

30

 

90

120

E

11

SEMESTR 2

75

0

210

285

2

30

ROK I

185

135

300

620

6

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Analiza produktów pochodzenia naturalnego

 

 

45

45

Z

3

Chemia bionieorganiczna

15

 

30

45

E

3

Wybrane aspekty analizy biomolekuł

 

30

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

2

SEMESTR 3

120

60

165

345

1

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

60

30

90

180

1

30

ROK II

180

90

255

525

2

60

               

*przedmiot prowadzony w 20-godzinnych blokach - Chemia analityczna, Fizykochemia, Mikrobiologia

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 17:25