fbpx Analityka i diagnostyka chemiczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Analityka i diagnostyka chemiczna

Chemia - studia II stopnia

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Specjalność

Analityka i diagnostyka chemiczna

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Laboratorium zaawansowanej chemii*

→    Chemia analityczna
→    Chemia bionieorganiczna
→    Chemia bioorganiczna
→    Fizykochemia
→    Mikrobiologia

 

 

100

100

Z

8

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

SEMESTR 1

95

135

130

360

3

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny**

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna**

 

 

90

90

Z

12

Chemia koordynacyjna

30

 

 

30

E

3

Przedmioty do wyboru

75

75

Z

8

SEMESTR 2

150

0

120

270

2

30

ROK I

245

135

250

630

5

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Biometale

15

 

 

15

Z

1

Przedmioty do wyboru

105

105

Z

9

SEMESTR 3

195

30

90

315

0

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie**

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

60

30

90

180

1

30

ROK II

255

60

180

495

1

60

               

* przedmiot prowadzony w 20-godzinnych blokach: Chemia analityczna, Chemia bioorganiczna, Chemia bionieorganiczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

**przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 17:26