fbpx Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

Chemia, studia II stopnia niestacjonarne

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Specjalność

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza instrumentalna

18

9

18

45

E

7

Chemia teoretyczna

18

27

 

45

E

6

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

Krystalochemia

9

18

 

27

E

4

Laboratorium zaawansowanej chemii1

→    Chemia analityczna
→    Fizykochemia
→    Mikrobiologia

 

 

36

36

Z

6

Wprowadzenie do REACH cz. 1

9

18

 

27

E

4

SEMESTR 1

57

90

54

201

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektrochemia

9

 

18

27

E

4

Wykład specjalizacyjny*

18

 

 

18

Z

3

Pracownia specjalizacyjna*

 

 

54

54

Z

12

Alternatywne metody oceny ryzyka substancji chemicznych

9

 

18

27

E

5

Bezpieczne zarządzanie chemikaliami

9

 

9

18

Z

2

Wprowadzenie do REACH cz. 2

9

18

 

27

E

4

SEMESTR 2

54

18

99

171

3

30

ROK I

111

108

153

372

7

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska*

 

 

54

54

Z

10

Seminarium magisterskie*

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny*

18

 

 

18

Z

3

Eksperymentalne metody badania stopnia narażenia na substancje chemiczne

9

 

18

27

E

3

Eksperymentalne metody oceny toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych

9

 

18

27

E

3

Doświadczenia z wdrażania systemu REACH

9

 

9

18

Z

2

Przedmioty do wyboru

18

18

Z

2

SEMESTR 3

90

18

99

207

2

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska*

 

 

54

54

Z

10

Seminarium magisterskie*

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny*

18

 

 

18

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

36

18

54

108

1

30

ROK II

126

36

153

315

3

60

               

1 przedmiot prowadzony w 20-godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

*przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 17:37