fbpx Zaawansowana analityka chemiczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zaawansowana analityka chemiczna

Chemia, studia II stopnia niestacjonarne

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2021

Specjalność

Zaawansowana analityka chemiczna

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Analiza instrumentalna

18

9

18

45

E

7

Chemia teoretyczna

18

27

 

45

E

6

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

Krystalochemia

9

18

 

27

E

4

Laboratorium zaawansowanej chemii1

→    Chemia analityczna
→    Fizykochemia
→    Mikrobiologia

 

 

36

36

Z

6

Metody walidacji

9

9

 

18

Z

2

Techniki elektroanalityczne

9

 

9

18

Z

2

SEMESTR 1

66

81

63

210

3

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektrochemia

9

 

18

27

E

4

Wykład specjalizacyjny*

18

 

 

18

Z

3

Pracownia specjalizacyjna*

 

 

54

54

Z

12

Techniki przygotowania próbek

9

 

18

27

E

4

Analiza żywności II

9

 

18

27

E

5

Przedmioty do wyboru

9

9

Z

2

SEMESTR 2

54

0

108

162

3

30

ROK I

120

81

171

372

6

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska*

 

 

54

54

Z

10

Seminarium magisterskie*

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny*

18

 

 

18

Z

3

Analiza biomedyczna

9

 

18

27

E

3

Analityka i diagnostyka w budownictwie

9

 

9

18

E

2

Przedmioty do wyboru

45

45

Z

5

SEMESTR 3

108

18

81

207

2

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska*

 

 

54

54

Z

10

Seminarium magisterskie*

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny*

18

 

 

18

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Egzamin magisterski

E

7

SEMESTR 4

36

18

54

108

1

30

ROK II

144

36

135

315

3

60

               

1 przedmiot prowadzony w 20-godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

*przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku, 17:38