fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia I stopnia

Studenci II roku wybierają w semestrze 4 (w kwietniu) Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali blok przedmiotów dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). W ramach pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę licencjacką, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. Po przyjęciu projektu dyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich obowiązujących studenta przedmiotów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego, obejmującego również treści wykładu dyplomowego. Informacje o blokach przedmiotów dyplomowych znajdują się wyłącznie na stronach poszczególnych Katedr/Zakładów/Pracowni. Liczebność grup określi prodziekan ds. studiów, najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego.

Lista Katedr/Zakładów/Pracowni oferujących blok przedmiotów dyplomowych

KATEDRA/ZAKŁAD/PRACOWNIA

KIEROWNIK(CY)

SYMBOL JEDNOSTKI

Katedra Analizy Środowiska

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Biochemii Molekularnej

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

KB

Katedra Biotechnologii Molekularnej

prof. dr hab. Piotr Skowron

KBM

Katedra Chemii Analitycznej

prof. dr hab. Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw. UG

KChB

Katedra Chemii Bionieorganicznej

prof. dr hab. Mariusz Makowski

KChBN

Katedra Chemii Fizycznej

prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

prof. dr hab. Lech Chmurzyński

KChOiN

Katedra Chemii Organicznej

prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

KChRŚ

Katedra Chemii Teoretycznej

prof. dr hab. Piotr Skurski

KChT

 

 

WYKŁADY DYPLOMOWE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia I stopnia na 6 semestrze.

Jednostka

Tytuł wykładu dyplomowego

Katedra Chemii Organicznej

Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

Katedra Chemii Analitycznej

Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki

Chemia a społeczeństwo

Katedra Biochemii Molekularnej

Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Chemia i radiochemia środowiska

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Chemia roztworów

Katedra Technologii Środowiska

Technologie przetwarzania odpadów

Katedra Chemii Fizycznej

Fizykochemia molekuł

Katedra Chemii Biomedycznej

Nowoczesne metody syntezy chemicznej

Katedra Analizy Środowiska

Nowoczesne techniki analizy środowiska

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Podstawy inżynierii genetycznej

Katedra Chemii Teoretycznej

Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do maktrocząsteczek biologicznych

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Metody badań związków bionieorganicznych

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 maja 2021 roku, 20:11