fbpx Moduł kształcenia nauczycielskiego | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Moduł kształcenia nauczycielskiego

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 - 2022

Moduł

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

Rodzaj studiów

studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

 

SEMESTR 2

przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Podstawy psychologii

30

 

 

 

30

ZO

2

Psychologia dla nauczycieli

30

 

 

 

30

ZO

2

Podstawy pedagogiki i edukacji

30

 

 

 

30

ZO

2

SEMESTR 2

90

0

0

0

90

0

6

 

SEMESTR 3

przedmiot

Wykład

Konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Szkoła i nauczyciel

30

 

 

 

30

ZO

2

Przygotowanie do praktyki zawodowej – część psychologiczna

 

 

 

30

30

ZO

2

Przygotowanie do praktyki zawodowej – część pedagogiczna

 

 

 

30

30

ZO

2

SEMESTR 3

30

0

0

60

90

0

6

 

SEMESTR 4

przedmiot

Wykład

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

MKN – Praktyka zawodowa

 

 

 

30

30

Z

2

Omówienie praktyki zawodowej – część pedagogiczna

 

 

 

10

10

Z

1

Omówienie praktyki zawodowej – część psychologiczna

 

 

 

10

10

Z

1

SEMESTR 4

0

0

0

50

50

0

4

 

SEMESTR 5

przedmiot

Wykład

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Podstawy dydaktyki

30

 

 

 

30

ZO

2

Emisja głosu

 

 

15

 

15

ZO

1

Ocenianie, diagnostyka ewaluacyjna i oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela

15

 

 

 

15

ZO

1

SEMESTR 5

45

0

15

0

60

0

4

 

SEMESTR 6

przedmiot

Wykład

konwersatorium

Ćw. aud.

Ćw. lab./Ćw. warszt./Praktyki

RAZEM

E/Z

ECTS

Dydaktyka chemii – konwersatorium I

 

30

 

 

30

E

2

Praca projektowa i uczniowskie eksperymentowanie

 

 

 

60

60

ZO

4

SEMESTR 6

0

30

0

60

90

1

6

RAZEM MODUŁ na I stopniu

165

30

15

170

380

1

26

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 maja 2020 roku, 9:44