fbpx Chemia biomedyczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia biomedyczna

Chemia - studia I stopnia

CHEMIA

Tok kształcenia

2019 – 2022

Specjalność

Chemia biomedyczna

Rodzaj studiów

studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Biologia ogólna

30

 

 

30

E

3

Chemia ogólna

45

45

30

120

E

10

Matematyka

30

60

 

90

E

8

Fizyka I

15

 

 

15

Z

2

ABC IT

 

 

20

20

Z

1

Fizyka II

15

30

 

45

E

5

SEMESTR 1

150

135

50

335

4

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia nieorganiczna

30

15

30

75

E

8

Chemia kwantowa

30

30

 

60

E

5

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

7

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Podstawy farmakognozji

30

 

 

30

Z

3

Podstawy anatomii i fizjologii

30

 

 

30

E

3

Podstawy biologii komórki eukariotycznej

30

 

 

30

Z

2

SEMESTR 2

180

105

60

345

4

30

ROK I

330

240

110

680

8

60

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia analityczna

30

30

45

105

E

8

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

10

Język angielski

 

60

 

60

Z

3

Statystyka

15

 

 

15

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

ABC Prawa

20

 

 

20

Z

1

Stereochemia związków organicznych

15

30

 

45

Z

3

Przedmioty do wyboru

45

45

Z

3

SEMESTR 3

155

180

135

470

2

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia fizyczna

30

30

45

105

E

8

Biochemia

30

15

15

60

E

4

Język angielski

 

60

 

60

Z, E

4

ABC Przedsiębiorczości

20

 

 

20

Z

1

Analiza chemiczna związków biologicznie czynnych

15

 

45

60

Z

4

Chemia leków

30

 

30

60

Z

4

Podstawy farmakologii

30

 

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru

45

45

Z

3

SEMESTR 4

200

105

135

440

3

30

ROK II

355

285

270

910

5

60

 

SEMESTR 5

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektroskopia chemiczna

15

30

 

45

E

3

English in chemistry

 

15

 

15

Z

1

Kreatywność biznesowa

 

30

 

30

Z

2

Academic English

 

10

 

10

Z

1

Chemia polimerów

30

15

15

60

E

4

Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce

30

 

30

60

Z

4

Mikrobiologia

30

 

30

60

E

4

Podstawy enzymologii

30

 

30

60

Z

4

Chemiczne metody identyfikacji leków

 

 

45

45

Z

3

Przedmioty do wyboru

60

60

Z

4

SEMESTR 5

195

100

150

445

3

30

 

SEMESTR 6

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Technologia chemiczna

30

 

30

60

E

4

Pracownia dyplomowa*

 

 

60

60

Z

4

Seminarium dyplomowe*

 

30

 

30

Z

3

Wykład dyplomowy*

30

 

 

30

Z

2

Odpowiedzialność społeczna

10

 

 

10

Z

1

Biotechnologia

30

 

30

60

E

5

Praktyka zawodowa

zal

6

Egzamin dyplomowy

E

2

Przedmioty do wyboru

45

45

Z

3

SEMESTR 6

145

30

120

295

3

30

ROK III

340

130

270

740

6

60

 

*przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę/projekt dyplomową/y

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 czerwca 2020 roku, 17:31