fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru

BIZNES CHEMICZNY

Studia II stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się w marcu-kwietniu roku akademickiego poprzedzającego semestr

Studenci wybierają do realizacji na 2 semestrze 8 punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 2:

II ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru

UWAGI*

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Chemia bionieorganiczna

15

 

 

15

2

 

Chemia kwantowa anionów molekularnych

30

 

 

30

2

 

Chemiczna synteza peptydów

30

 

 

30

2

KBiochM

Energetyka jądrowa

30

 

 

30

3

 

Fizykochemia związków kompleksowych

30

 

 

30

2

KChOiN

Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych

 

 

30

30

3

 

Light induced reactions and processes

15

 

30

45

3

 

Metody badań w chemii supramolekularnej

30

 

 

30

2

KChA

Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

30

 

 

30

2

KChO

Mikroorganizmy w biotechnologii

30

 

 

30

2

 

Oddziaływania związków przeciwdrobnoustrojowych z jonami metali

30

 

 

30

2

KChBN

Peptydy i białka w nauce i przemyśle

30

 

 

30

2

KBiotM

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz

30

 

 

30

2

KAŚ

Programowanie II

 

 

30

30

2

 

Przewidywanie zagrożenia chemicznego

15

 

15

30

2

 

Radioaktywne skażenie środowiska

30

 

 

30

2

 

Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna

30

 

 

30

2

KChiRŚ

Wprowadzenie do fotochemii / Radiosensybilizatory w służbie onkologii

30

 

 

30

2

KChF

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I

30

 

 

30

2

KChBM

Zielone technologie

30

 

 

30

2

KTŚ

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem monograficznym  i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 10:56