fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Biznes chemiczny II stopień

BIZNES CHEMICZNY

Tok kształcenia

2020 - 2021

Rodzaj studiów

studia II stopnia, 3-semestralne, magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Zaawansowana chemia*

 

 

180

180

Z

16

Zaawansowana elektroniczna diagnostyka chemiczna

15

 

45

60

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

3

Ekonomika przedsiębiorstwa technologicznego

30

 

 

30

Z

3

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Razem semestr 1

75

30

225

330

1

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie - chemia**

 

30

 

30

Z

4

Seminarium magisterskie - ekonomia

 

30

 

30

Z

2

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

90

90

Z

8

Razem semestr 2

165

60

90

315

0

30

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Pracownia magisterska**

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie – chemia**

 

30

 

30

Z

4

Seminarium magisterskie - ekonomia

 

30

 

30

Z

2

Wykład monograficzny**

30

 

 

30

Z

3

Praktyka zawodowa***

zal

5

Egzamin magisterski

E

6

Razem semestr 3

30

60

90

180

1

30

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

*przedmiot prowadzony w 15-godzinnych blokach kolejno przez wszystkie 12 katedr

**przedmioty prowadzone w Katedrze, w której student wykonuje pracę magisterską

***praktyka zawodowa – minimum 2 tygodnie (80 godz.)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 21:37