fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe – kierunek BIZNES CHEMICZNY, studia I stopnia

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrach szóstym i siódmym blok przedmiotów dyplomowych (wykład inżynierski, seminarium inżynierskie i pracownię inżynierską). W ramach pracowni inżynierskiej i seminarium inżynierskiego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Projekt dyplomowy będzie zawierał zarówno aspekty chemiczne jak i ekonomiczne związane z realizacją wybranego procesu technologicznego. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę inżynierską, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna oraz recenzenta pracy. Studia I stopnia kończą się egzaminem inżynierskim.

Lista Katedr/Zakładów/Pracowni oferujących blok przedmiotów dyplomowych
 

KATEDRA/ZAKŁAD/PRACOWNIA

KIEROWNIK(CY)

SYMBOL JEDNOSTKI

Katedra Analizy Środowiska

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Chemii Analitycznej

prof. dr hab. Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw. UG

KChB

Katedra Chemii Fizycznej

prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii Organicznej

prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Technologii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KChT

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Dr hab. Mariusz Makowski, prof. nadzw. UG

KChBN


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 lipca 2019 roku, 14:04