fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Ochrona Środowiska - studia II stopnia 2018-2020

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

cykl kształcenia 2018-2020

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

I ROK - SEMESTR 1

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku

15

 

30

45

E

4

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

15

15

30

60

E

5

Ekotoksykologia

15

15

15

45

E

4

Globalny system hydroklimatyczny

15

 

 

15

Z

1

Gospodarka odpadami

15

 

30

45

Z

4

Planowanie przestrzenne

15

30

 

45

E

4

Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej

30

 

 

30

Z

2

Siedliskoznawstwo*

 

15 (T)

 

15

Z

1

Statystyka w ochronie środowiska

15

 

15

30

Z

2

Modelowanie w ochronie środowiska

15

 

15

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Razem semestr 1

155

75

135

365

4

30

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

I ROK - SEMESTR 2

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Polityka ochrony środowiska

45

 

 

45

Z

4

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

15

 

30

45

E

4

Różnorodność biologiczna

15

 

30

45

E

4

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Seminarium **

 

30

 

30

Z

4

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

45

45

Z

6

Przedmioty do wyboru

90

90

Z lub E

6

Razem semestr 2

165

60

105

330

2

30

             

Razem I rok

320

135

240

695

6

60

             

*  T - ćwiczenia terenowe

           

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

             

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

OCHRONA ŚRODOWISKA

             

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

II ROK - SEMESTR 3

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Ochrona środowiska morskiego

30

 

 

30

E

2

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

 

Przedmioty obowiązkowe - specjalnościowe

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

14

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

5

Przedmioty do wyboru

90

90

Z lub E

6

Razem semestr 3

165

30

90

285

1

30

 

           

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

II ROK - SEMESTR 4

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

 

Przedmioty obowiązkowe - specjalnościowe

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

14

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

6

Egzamin magisterski

 

E

8

Razem semestr 4

30

30

90

150

1

30

             

Razem II rok

195

60

180

435

2

60

             

Razem I i II rok

515

195

420

1130

8

120

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 9 czerwca 2018 roku, 17:29