fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

OCHRONA ŚRODOWISKA II stopień, niestacjonarne – cykl kształcenia 2018-20

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie)

OCHRONA ŚRODOWISKA -  cykl kształcenia 2018-2020

N I E S T A C J O N A R N E

             

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

I ROK - SEMESTR 1

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku

9

 

18

27

E

4

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

9

9

18

36

E

5

Ekotoksykologia

9

9

9

27

E

4

Globalny system hydroklimatyczny

9

 

 

9

Z

1

Gospodarka odpadami

9

 

18

27

Z

4

Planowanie przestrzenne

9

18

 

27

E

4

Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej

18

 

 

18

Z

2

Siedliskoznawstwo*

 

9 (T)

 

9

Z

1

Statystyka w ochronie środowiska

9

 

9

18

Z

2

Modelowanie w ochronie środowiska

9

 

9

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

Razem semestr 1

93

45

81

219

4

30

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

I ROK - SEMESTR 2

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Polityka ochrony środowiska

27

 

 

27

Z

4

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

9

 

18

27

E

4

Różnorodność biologiczna

9

 

18

27

E

4

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

 

Przedmioty obowiązkowe - specjalnościowe

Seminarium **

 

18

 

18

Z

4

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

27

27

Z

6

Przedmioty do wyboru

54

54

Z lub E

6

Razem semestr 2

99

36

63

198

2

30

             

Razem I rok

192

81

144

417

6

60

*  T - ćwiczenia terenowe

           

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

             

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

OCHRONA ŚRODOWISKA

N I E S T A C J O N A R N E

             

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe

II ROK - SEMESTR 3

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Ochrona środowiska morskiego

18

 

 

18

E

2

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

14

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

5

Przedmioty do wyboru

54

54

Z lub E

6

Razem semestr 3

99

18

54

171

1

30

 

           

Przedmiot

Przedmioty obowiązkowe - specjalnościowe

II ROK - SEMESTR 4

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

14

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

6

Egzamin magisterski

 

E

8

Razem semestr 4

18

18

54

90

1

30

             

Razem II rok

117

36

108

261

2

60

             

Razem I i II rok

309

117

252

678

8

120

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 9 czerwca 2018 roku, 17:35