fbpx Chemia obliczeniowa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia obliczeniowa

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA OBLICZENIOWA

 

TOK 2018- 2020

       

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia bionieorganiczna

    Chemia bioorganiczna

    Fizykochemia

 

 

60

60

Z

4

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Programowanie I

15

 

30

45

E

4

Razem semestr 1

110

135

120

365

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Metody numeryczne z algorytmami analizy danych

30

 

30

60

E

5

Programowanie II

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny **

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

90

90

Z

12

Przedmioty do wyboru

30

 

 

30

Z

2

Razem semestr 2

120

30

150

300

3

30

Razem I rok

230

165

270

665

7

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Modelowanie molekularne

15

 

30

45

E

7

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

30

 

 

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

30

 

 

30

Z

3

Razem semestr 3

120

30

120

270

1

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

11

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

30

 

 

30

Z

3

Egzamin magisterski

 

E

10

Razem semestr 4

60

30

90

180

1

30

             

Razem II rok

180

60

210

450

2

60

             

* Przedmiot prowadzony w 20 godzinnych blokach: Chemia bionieorganiczna,
   Chemia bioorganiczna i Fizykochemia.

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 20:08