fbpx Chemia i technologia środowiska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia i technologia środowiska

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie) 2018-2020

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA I TECHNOLOGIA ŚRODOWISKA

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Technologia oczyszczania wód i ścieków

15

 

30

45

E

4

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

60

60

Z

6

Razem semestr 1

95

120

120

335

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Technologia remediacji gleb

15

 

15

30

Z

2

Technologia ochrony atmosfery

15

 

15

30

E

3

Ekotoksykologia

15

 

30

45

E

3

Biotechnologia w ochronie środowiska

15

 

30

45

E

3

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

90

90

Z

12

Wykład specjalizacyjny **

30

 

 

30

Z

3

Razem semestr 2

105

30

210

315

3

30

Razem I rok

200

150

330

650

7

60

 

           

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Chemia zanieczyszczeń środowiska

30

 

30

60

E

6

Prototypowanie z elementami projektowania procesów technologicznych

15

 

15

30

Z

2

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

30

 

 

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

30

Z

2

Razem semestr 3

120

30

135

315

1

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

11

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

30

 

 

30

Z

3

Egzamin magisterski

 

 

 

0

E

10

Razem semestr 4

60

30

90

180

1

40

Razem II rok

180

60

225

495

2

70

* Przedmiot prowadzony w 20 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 20:06