fbpx Chemia biomedyczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia biomedyczna

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA BIOMEDYCZNA  - 2018-2020

             

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Chemia bioorganiczna

15

 

 

15

E

2

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

60

60

Z

6

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Razem semestr 1

110

135

90

335

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Synteza zw. biologicznie czynnych

30

 

90

120

E

11

Wykład specjalizacyjny **

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

90

90

Z

12

Razem semestr 2

75

30

180

285

2

30

             

Razem I rok

185

165

270

620

6

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Analiza produktów pochodzenia naturalnego

 

 

45

45

Z

3

Chemia bionieorganiczna

15

 

30

45

E

3

Wybrane aspekty analizy biomolekuł

 

30

 

30

Z

2

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

30

 

 

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

30

Z

2

Razem semestr 3

90

60

165

345

1

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

11

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

30

 

 

30

Z

3

Egzamin magisterski

 

E

10

Razem semestr 4

60

30

90

180

1

30

             

Razem II rok

150

90

255

525

2

60

             

* Przedmiot prowadzony w 20 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 20:06