fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Chemia, studia II stopnia - przedmioty fakultatywne

CHEMIA

Studia II stopnia, studia niestacjonarne – przedmioty fakultatywne, wszystkie specjalności

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

 

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w 2 semestrze następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

I ROK – SEMESTR 2

specjalność

ECTS

Zaawansowana analityka chemiczna

2

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

0

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 2:

I ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru

UWAGI*

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza i wizualizacja danych

8

18

 

26

3

 

Genetyka molekularna

18

 

 

18

2

KBM

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

18

 

 

18

2

KChOiN

Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

18

 

 

18

2

KTŚ

Rozpoznanie molekularne

18

 

 

18

2

KChA

Synteza peptydów

18

 

 

18

2

KChB

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

18

 

 

18

2

KBiochM

Współczesne metody spektrometrii mas

18

 

 

18

2

KAŚ

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

II ROK – SEMESTR 3

specjalność

ECTS

Zaawansowana analityka chemiczna

5

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 3:

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru

UWAGI*

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladów

18

 

 

18

2

 

Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych

 

 

18

18

3

 

Metody badań w chemii supramolekularnej

18

 

 

18

2

KChA

Nowoczesne techniki analityczne

18

 

 

18

2

KAŚ

Zielone technologie

18

 

 

18

2

KTŚ

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem monograficznym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 20:32