fbpx Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

Chemia, studia II stopnia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie - NIESTACJONARNE)  2018-2020

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

             

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

18

9

18

45

E

7

Chemia teoretyczna

18

27

 

45

E

6

Wprowadzenie do REACH

9

18

 

27

E

4

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

Krystalochemia

9

18

 

27

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

36

36

Z

6

Razem semestr 1

57

90

54

201

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Spektrochemia

9

 

18

27

E

4

Bezpieczne zarządzanie chemikaliami

9

 

9

18

Z

2

Wprowadzenie do REACH cz.2

9

18

 

27

E

4

Alternatywne metody oceny ryzyka substancji chemicznych

9

 

18

27

E

5

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

54

54

Z

12

Wykład specjalizacyjny **

18

 

 

18

Z

3

Razem semestr 2

54

18

99

171

3

30

             

Razem I rok

111

108

153

372

7

60

 

           

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Eksperymentalne metody badania stopnia narażenia na substancje chemiczne

9

 

18

27

E

3

Eksperymentalne metody oceny toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych

9

 

18

27

E

3

Doświadczenia z wdrażania systemu REACH

9

 

9

18

Z

2

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

10

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny **

18

 

 

18

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

18

Z

2

Razem semestr 3

72

18

99

207

2

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

11

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny **

18

 

 

18

Z

3

Egzamin magisterski

 

 

 

 

E

10

Razem semestr 4

36

18

54

108

1

30

             

Razem II rok

108

36

153

315

3

60

* Przedmiot prowadzony w 12 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 22:11