fbpx Zaawansowana analityka chemiczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zaawansowana analityka chemiczna

Chemia, studia II stopnia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia NIESTACJONARNE)  2018-2020

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ZAAWANSOWANA ANALITYKA CHEMICZNA

             

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

18

9

18

45

E

7

Chemia teoretyczna

18

27

 

45

E

6

Techniki elektroanalityczne

9

 

9

18

Z

2

Metody walidacji

9

9

 

18

Z

2

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

Krystalochemia

9

18

 

27

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

36

36

Z

6

Razem semestr 1

66

81

63

210

3

30

I ROK - SEMESTR 2

 

Spektrochemia

9

 

18

27

E

4

Techniki przygotowania próbek

9

 

18

27

E

4

Analiza żywności II

9

 

18

27

E

5

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

54

54

Z

12

Wykład specjalizacyjny **

18

 

 

18

Z

3

Przedmioty do wyboru

     

9

Z

2

Razem semestr 2

45

 

108

162

3

30

             

Razem I rok

111

81

171

372

6

60

 

           

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Analiza biomedyczna

9

 

18

27

E

3

Analityka i diagnostyka w budownictwie

9

 

9

18

E

2

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

10

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny **

18

 

 

18

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

45

Z

5

Razem semestr 3

63

18

81

207

5

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

11

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny **

18

 

 

18

Z

3

Egzamin magisterski

 

 

 

 

E

10

Razem semestr 4

36

18

54

108

1

30

 

 

 

 

 

 

 

Razem II rok

99

36

135

315

6

60

* Przedmiot prowadzony w 12 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 20:51