fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Ochrona Środowiska - studia II stopnia 2017-2019

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia II stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w semestrze 2 minimum 6 punktów ECTS

I ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza i wizualizacja danychdr hab. T. Puzyn, dr inż. K. Jagiełło, dr A. Gajewicz (WCh)

15*

 

30

45

Z

3

Bezkręgowce fauny plaż morskichdr E. Kaczorowska, dr S. Fryderyk (WB)

15

 

 

15

Z

1

Chemia aerozoli morskichdr A. Lewandowska (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Fitoindykacja zbiorników wodnychdr K. Banaś (WB)

 

30T**

 

30

Z

2

Morska biologia konserwatorskadr hab. U. Janas (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Ochrona i zarządzanie zasobami genowymi roślin i zwierzątdr M. Górniak (WB)

15

 

 

15

Z

1

Radiochemia środowiska morskiegoprof. B. Skwarzec (WCh)

30

30

 

60

Z

4

Współczesne metody spektrometrii masdr M. Czerwicka (WCh)

30

15

 

45

Z

3

Współczesne wyzwania w metodach QSARdr hab. T. Puzyn (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Zastosowanie technik satelitarnych w badaniach środowiskadr hab. A. Krężel, dr K. Bradtke (WOiG)

30

 

15

45

E

3

Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiegodr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)

30

15

 

45

Z

3

 

*Wykład w formie e-learningowej

**Zajęcia terenowe

 

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 minimum 6 punktów ECTS

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza polarnych zanieczyszczeń środowiskadr hab. J. Kumirska (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Bioindykacjadr K. Żółkoś (WB)

15

 

 

15

Z

1

Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowiekaprof. P. Skowron, dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak, dr hab. A. Żylicz-Stachula (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Ekologia ewolucyjna i behawioralnadr K. Wojczulanis-Jakubas, prof. L. Stempniewicz (WB)

30

 

 

30

Z

2

Ekologia morzadr hab. A. Sokołowski (WOiG)

15

 

30

45

E

3

Mikrobiologia środowiskdr hab. B. Podgórska (WB)

30

 

 

30

Z

2

Ochrona brzegów morskichdr hab. L. Łęczyński (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Pobieranie i przygotowanie próbek do analizdr M. Paszkiewicz (WCh)

30

 

 

30

Z

2

Rola planktonu w ekosystemiedr S. Mudrak, dr A. Panasiuk-Chodnicka, prof. M. Żmijewska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Zagrożenia ekosystemów polarnych – dr A. Panasiuk-Chodnicka, dr S. Mudrak, prof. M. Żmijewska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 20 sierpnia 2017 roku, 15:58