fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Ochrona Środowiska - studia II stopnia niestacjonarne 2017-2019

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia II stopnia, studia niestacjonarne – przedmioty fakultatywne

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w semestrze 2 minimum 6 punktów ECTS

I ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Bezkręgowce fauny plaż morskich – dr E. Kaczorowska, dr S. Fryderyk (WB)

9

 

 

9

Z

1

Chemia aerozoli morskich – dr A. Lewandowska (WOiG)

18

 

 

18

Z

2

Fitoindykacja zbiorników wodnych – dr K. Banaś (WB)

 

18T*

 

18

Z

2

Morska biologia konserwatorska – dr hab. U. Janas (WOiG)

9

 

 

9

Z

1

Ochrona i zarządzanie zasobami genowymi roślin i zwierząt – dr M. Górniak (WB)

9

 

 

9

Z

1

Radiochemia środowiska morskiegoprof. B. Skwarzec (WCh)

18

18

 

36

Z

4

Współczesne metody spektrometrii masdr M. Czerwicka (WCh)

18

9

 

27

Z

3

Współczesne wyzwania w metodach QSARdr hab. T. Puzyn (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Zastosowanie technik satelitarnych w badaniach środowiska – dr hab. A. Krężel, dr K. Bradtke (WOiG)

18

 

9

27

E

3

Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiegodr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)

18

9

 

27

Z

3

 

*Zajęcia terenowe

 

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3 minimum 6 punktów ECTS

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza polarnych zanieczyszczeń środowiskadr hab. J. Kumirska (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Bioindykacja – dr K. Żółkoś (WB)

9

 

 

9

Z

1

Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowieka – prof. P. Skowron, dr inż. J. Jeżewska-Frąckowiak, dr hab. A. Żylicz-Stachula (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Bioterroryzm – dr A.-K. Kaczorowska (WB)

9

 

 

9

E

1

Ekologia ewolucyjna i behawioralna – dr K. Wojczulanis-Jakubas, prof. L. Stempniewicz (WB)

18

 

 

18

Z

2

Ekologia morza – dr hab. A. Sokołowski (WOiG)

9

 

18

27

E

3

Mikrobiologia środowisk – dr hab. B. Podgórska (WB)

18

 

 

18

Z

2

Ochrona brzegów morskich – dr hab. L. Łęczyński (WOiG)

18

 

 

18

Z

2

Pobieranie i przygotowanie próbek do analizdr M. Paszkiewicz (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Rola planktonu w ekosystemie – dr S. Mudrak, dr A. Panasiuk-Chodnicka, prof. M. Żmijewska (WOiG)

9

 

 

9

Z

1

Zagrożenia ekosystemów polarnych – dr A. Panasiuk-Chodnicka, dr S. Mudrak, prof. M. Żmijewska (WOiG)

9

 

 

9

Z

1

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 20 sierpnia 2017 roku, 15:23