fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2017-2020

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

P  R  Z  E  D  M  I  O  T  Y      O  G  R  A  N  I  C  Z  O  N  E  G  O      W  Y  B  O  R  U

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5 minimum 10 punktów ECTS

III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty ograniczonego wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza chemiczna biomolekuł (WCh)

 

15

30

45

Z

3

Antropogeniczne przekształcanie ekosystemów lądowych (WB)

30

 

15

45

Z

3

Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

3

Biogeograficzne skutki antropopresji (WB)

15

 

 

15

Z

1

Biowskaźniki i biomarkery środowiska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Chemia środowiska (WCh)

30

15

60

105

E

7

Elementy biologii molekularnej w ochronie środowiska (WB)

30

 

15

45

Z

3

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Paleoekologia (WB)

30

 

 

30

Z

2

Podstawy teledetekcji środowiska (WOiG)

15

 

15

30

Z

2

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych (WB)

 

 

30

30

Z

2

Toksykologia roślin i zwierząt (WB)

15

 

 

15

Z

1

Wstęp do fizyki morza (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Zasoby morza, ich ochrona i wykorzystanie (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6 minimum 8 punktów ECTS

III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty ograniczonego wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

Forma zal.

ECTS

Analiza żywności (WCh)

15

 

45

60

E

4

Chemiczne zagrożenia środowiska (WCh)

30

 

30

60

E

4

Cywilizacyjne problemy stanu środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

2

Ekologia roślin (WB)

30

 

30

60

Z

4

Ekologia zwierząt (WB)

30

 

 

30

Z

2

Substancje szkodliwe w zlewisku Morza Bałtyckiego (WOiG)

15

30

 

45

Z

2

Zoologia stosowana (WB)

15

 

15

30

Z

2

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

P  R  Z  E  D  M  I  O  T  Y      N  I  E  O  G  R  A  N  I  C  Z  O  N  E  G  O      W  Y  B  O  R  U

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4 minimum 5 punktów ECTS

II ROK – SEMESTR 4 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza wodydr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)

15

 

30

45

3

Arkusz kalkulacyjny bez tajemnicdr hab. T. Puzyn, dr inż. K. Jagiełło, dr A. Gajewicz (WCh)

 

 

15

15

1

Chemia w praktycedr hab. J. Madaj (WCh)

30

 

 

30

2

Ekologia wód śródlądowychdr K. Bociąg (WB)

30

 

 

30

2

Funkcjonowanie ekosystemów morskichprof. A. Szaniawska (WOiG)

 

30

 

30

2

Komputerowa ocena ryzyka chemicznegodr hab. T. Puzyn, dr inż. K. Jagiełło, dr A. Gajewicz (WCh)

15

 

30

45

3

Metale w środowiskudr M. Czerwicka (WCh)

30

 

 

30

2

Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiskaprof. A. Zaleska-Medynska (WCh)

15

 

15

30

2

Radiochemia i ochrona radiologicznaprof. B. Skwarzec (WCh)

 

30

 

30

2

Roślinność regionalnadr A. Sadowska, dr K. Żółkoś, dr R. Afranowicz (WB)

15

15(T)

 

30

2

Trwałe zanieczyszczenia organiczne – problem w skali europejskiej i światowejprof. E. Niemirycz

30

 

 

30

2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5 minimum 4 punkty ECTS

III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Auditor ISO 14001dr M. Szymańska-Brałkowska (WE)

7,5

7,5

 

15

1

Ekofizjologia zwierząt morskichprof. A. Szaniawska, dr hab. M. Normant (WOiG)

15

30

 

45

3

Ekologia biochemicznadr hab. M. Gołębiowski (WCh)

30

 

 

30

2

Fauna Polski i problemy jej ochronydr S. Fryderyk, dr W. Giłka (WB)

 

 

15

15

1

Język niemiecki (SJO)

 

30

 

30

2

Owady chronionedr W. Giłka (WB)

 

 

30

30

2

Techniki odnowy środowiskadr A. Bielicka-Giełdoń, dr inż. A. Pieczyńska (WCh)

15

15

 

30

2

Toksykologia roślin i zwierzątdr hab. D. Strumińska-Parulska (WCh)

15

 

 

15

1

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6 minimum 2 punkty ECTS

III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Chemia a społeczeństwoprof. M. Kwiatkowski (WCh)

30

 

 

30

2

Ekofizjologia roślin morskichprof. A. Latała, dr S. Jodłowska (WOiG)

15

30

 

45

3

Ekotechnologiedr A. Bielicka-Giełdoń (WCh)

30

 

 

30

2

Elektroniczna diagnostyka chemiczna – dr hab. C. Czaplewski, prof. UG

30

   

30

2

Ochrona wód podziemnychdr inż. B. Jaworska-Szulc, dr M. Pruszkowska-Caceres (WOiG)

30     30 2

Osady denne – miejsce kumulacji niebezpiecznych substancji chemicznychdr hab. B. Graca, prof. E. Niemirycz, dr hab. M. Bełdowska (WOiG)

15

 

 

15

1

Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowitedr hab. J.N. Izdebska, dr S. Fryderyk (WB)

 

 

30

30

2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 lutego 2019 roku, 18:54