fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Chemia, studia II stopnia - przedmioty fakultatywne

CHEMIA

Studia II stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne, wszystkie specjalności

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada

 

Studenci wybierają do realizacji na I roku studiów w 2 semestrze , następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

I ROK – SEMESTR 2

specjalność

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

8

Chemia biomedyczna

0

Chemia obliczeniowa

2

Chemia i technologia środowiska

0

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 2:

I ROK – SEMESTR 2 – przedmioty do wyboru

UWAGI*

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza i wizualizacja danych (zdjęcia w formie blended-learning)

15

 

30

45

3

 

Biopaliwa

15

 

15

30

3

 

Chemia kwasów nukleinowych

30

 

 

30

2

 

Chemia strukturalna kompleksów jonów metali bloku d

 

 

30

30

2

 

Cukry proste – struktura i stereochemia

30

 

 

30

2

KChO

Genetyka molekularna

30

 

 

30

2

KBM

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

30

 

 

30

2

KChOiN

Modelowanie molekularne

 

 

30

30

2

 

Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

30

 

 

30

2

KTŚ

Podstawy nanomedycyny i nanotoksykologii

15

 

 

15

1

 

Programowanie I

 

 

30

30

2

 

Projektowanie nowych chemioterapeutyków

15

 

30

45

3

 

Rozpoznanie molekularne

30

 

 

30

2

KChA

Spektrometria mas – podstawy interpretacji widm

 

30

 

30

2

 

Synteza peptydów

30

 

 

30

2

KChB

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

30

 

 

30

2

KBiochM

Współczesne metody spektrometrii mas

30

 

 

30

2

KAŚ

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

30

 

 

30

2

KChF

Zastosowanie chromatografii cieczowej w chemii i ochronie środowiska

15

 

30

45

4

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym  i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne dla 3 semestru odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

II ROK – SEMESTR 3

specjalność

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

9

Chemia biomedyczna

2

Chemia obliczeniowa

3

Chemia i technologia środowiska

2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 3:

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru

UWAGI*

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Aminikwasy, peptydy i białka 30     30 2 KBM

Chemia bionieorganiczna

15

 

 

15

2

 

Chemia kwantowa anionów molekularnych

30

 

 

30

2

KChT

Chemiczna synteza peptydów

30

 

 

30

2

KBiochM

Energetyka jądrowa

30

 

 

30

3

 

Fizykochemia związków kompleksowych

30

 

 

30

2

KChOiN

Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych

 

 

30

30

3

 

Mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi

30

 

 

30

2

 

Mechanizmy reakcji w chemii organicznej

 

30

 

30

2

 

Metody badań w chemii supramolekularnej

30

 

 

30

2

KChA

Metody numeryczne z algorytmami analizy danych

 

 

30

30

2

 

Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

30

 

 

30

2

KChO

Mikroorganizmy w biotechnologii 30     30 2  

Niektóre choroby zakaźne

30

 

 

30

2

 

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz

30

 

 

30

2

KAŚ

Programowanie II

 

 

30

30

2

 

Programowanie równoległe

30

 

30

60

5

 

Proteomika – metody badania proteomu

30

 

 

30

2

 

Przewidywanie zagrożenia chemicznego

15

 

15

30

2

 

Radioaktywne skażenie środowiska

30

 

 

30

2

 

Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna

30

 

 

30

2

KChiRŚ

Wprowadzenie do fotochemii / Radiosensybilizatory w służbie onkologii

30

 

 

30

2

KChF

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I

30

 

 

30

2

KChB

Zielone technologie

30

 

 

30

2

KTŚ

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem monograficznym  i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 10:41