fbpx Moduł kształcenia nauczycielskiego | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Moduł kształcenia nauczycielskiego

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

CHEMIA  - MODUŁ KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

Tok 2017-2019

Opcjonalny "Moduł kształcenia nauczycielskiego" mogą dodatkowo wybierać studenci wszystkich specjalności II stopnia studiów na kierunku CHEMIA. Po jego zakończeniu studenci nabywają uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

             

Przedmiot

Konwers.

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Psychologia

60

 

 

60

E

4

Pedagogika

60

 

 

60

E

4

Praktyka pedagogiczna w szkole a)

 

 

30

30

zal

1

Razem semestr 1

120

0

30

150

3

9

I ROK - SEMESTR 2

           

Emisja głosu

 

30

 

30

zal

1

Podstawy dydaktyki z elementami dydaktyki chemii

30

 

 

30

E

2

Dydaktyka chemii - praktyka I b)

 

 

30

30

Z

2

Praktyka przedmiotowa w szkole c)

 

 

60

60

zal

3

Razem semestr 2

30

30

90

150

1

8

Razem I rok

150

30

120

300

4

17

             

Przedmiot

Konwers.

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Dydaktyka chemii d)

30

 

60

90

Z

6

Dydaktyka chemii - praktyka II e)

 

 

30

30

zal

2

Razem semestr 3

30

0

90

120

2

8

II ROK - SEMESTR 4

           

Razem semestr 4

0

0

0

0

0

0

             

Razem II rok

30

0

90

120

2

8

 

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

L. egz.

ECTS

Razem I + II

180

30

210

420

6

25

a) Praktyka śródroczna w trakcie trwania semestru 1.

b) Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 2 w szkole III lub IV etapu edukacyjnego; pod opieką nauczyciela akademickiego.

c) Praktyka we wrześniu w szkole III lub IV etapu edukacyjnego, praktyka poprzedza rozpoczęcie semestru 3.

d) Na przedmiot składają się: konwersatorium z dydaktyki chemii III i IV etapu edukacyjnego (30 godz.), laboratorium z dydaktyki chemii III i IV etapu edukacyjnego (60 godz.).

e) Praktyka śródroczna w czasie trwania semestru 3 w szkole III lub IV etapu edukacyjnego. Praktyka odbywa się w szkole innego etapu edukacyjnego niż Praktyka przedmiotowa w szkole trwająca 60h

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 17:39