fbpx Analityka i diagnostyka chemiczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Analityka i diagnostyka chemiczna

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie)

CHEMIA - Analityka i diagnostyka chemiczna - 2017 - 2019

             

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Chemia bionieorganiczna

    Chemia bioorganiczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

100

100

Z

8

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Razem semestr 1

95

135

130

360

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Chemia koordynacyjna

30

 

 

30

E

3

Spektrochemia

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny **

    Cukry proste - struktura i stereochemia

    Genetyka molekularna

    Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

    Nanomateriały - właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

    Rozpoznanie molekularne

    Synteza peptydów

    Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

    Wspólczesne metody spektrometri mas

    Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

90

90

Z

12

Przedmioty do wyboru

 

 

 

75

Z

8

Razem semestr 2

75

0

120

270

2

30

Razem I rok

170

135

250

630

5

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Komunikacja interpersonalna

15

 

 

15

Z

1

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

30

 

 

30

Z

2

Biometale

15

 

 

15

Z

1

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

10

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

    Chemia kwantowa anionów molekularnych

    Chemiczna synteza peptydów

    Fizykochemia związków kompleksowych

    Immunologia

    Metody badań w chemii supramolekularnej

    Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

    Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

    Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna

→   Radiosensybilizatory w służbie onkologii

    Wprowadzenie do fotochemii

    Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. 1

    Zielone technologie

30

 

 

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

105

Z

9

Razem semestr 3

90

30

90

315

0

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Prawo działalności gospodarczej

30

 

 

30

Z

2

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

11

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

    Analiza lipidów

    Biologicznie czynne peptydy

    Biotechnologia medyczna

    Chemia środowisk niewodnych

→   Chemiczna i radiochemiczna analiza środowiska

    Oprogramowanie w chemii obliczeniowej

    Technologie zaawansowanego utleniania

    Wprowadzenie do kwantowej chemii komputerowej

    Wybrane zagadnienia z chemii cukrów

    Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. 2

    Zaawansowane metody elektrochemiczne

30

 

 

30

Z

3

Egzamin magisterski

 

E

10

Razem semestr 4

60

30

90

180

1

30

Razem II rok

150

60

180

495

1

60

             

* Przedmiot prowadzony w 20 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Chemia bioorganiczna,
   Chemia bionieorganiczna, Fizykochemia i Mikrobiologia.

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 21:18