fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Chemia, studia I stopnia - przedmioty fakultatywne

CHEMIA

Studia I stopnia, studia stacjonarne – przedmioty fakultatywne, wszystkie specjalności

Zapisy na przedmioty odbywają się na przełomie kwietnia i maja w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym te przedmioty będą realizowane

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

II ROK – SEMESTR 3

specjalność

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

5

Chemia biomedyczna

3

Chemia kosmetyków

3

Chemia żywności

2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 3:

II ROK – SEMESTR 3 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Chemia jądrowa

30

30

 

60

3

Materiały nieorganiczne w technice i medycynie

30

 

 

30

2

Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

30

 

 

30

2

Nanoczastki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska

15

 

15

30

2

Powstanie i ewolucja życia na Ziemi

30

 

 

30

2

Wstęp do grafiki molekularnej (zajęcia w formie e-learningowej)

30

 

 

30

2

Wstęp do modelowania molekularnego (zajęcia w formie blended-learning)

15

 

30

45

3

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

II ROK – SEMESTR 4

specjalność

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

6

Chemia biomedyczna

3

Chemia kosmetyków

2

Chemia żywności

4

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 4:

II ROK – SEMESTR 4 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Analiza wody

15

 

30

45

3

Arkusz kalkulacyjny bez tajemnic

 

 

15

15

1

Metody analizy jakościowej

15

 

30

45

3

Preparatyka i analiza związków naturalnych

 

 

45

45

2

Preparatyka organiczna*

 

 

45

45

3

Radiochemia i ochrona radiologiczna

 

30

 

30

2

Właściwości a struktura związków chemicznych

 

 

30

30

2

Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób

30

 

 

30

1

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*przedmiotu nie mogą wybierać studenci realizujący specjalność – chemia kosmetyków

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

III ROK – SEMESTR 5

specjalność

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

2

Chemia biomedyczna

4

Chemia kosmetyków

3

Chemia żywności

2

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 5:

III ROK – SEMESTR 5 – przedmioty do wyboru

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Auditor ISO 14001

7,5

7,5

 

15

1

Chemia biomakromolekuł

30

15

 

45

3

Chemia środowiska*

30

 

30

60

3

Język niemiecki

 

30

 

30

2

Metody analizy ilościowej w medycynie i kosmetyce

15

 

45

60

4

Podstawy chemii węglowodanów

30

 

 

30

2

Uzdatnianie wody

15

 

30

45

3

Żywienie w sporcie

30

 

 

30

2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*przedmiotu nie mogą wybierać studenci realizujący specjalności: analityka i diagnostyka chemiczna oraz chemia żywności

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w 6 semestrze również blok przedmiotów dyplomowych;

Wykład dyplomowy – 30 godz. (2 ECTS)

Seminarium dyplomowe – 30 godz.

Pracownię dyplomową – 60 godz.

Blok przedmiotów dyplomowych będzie realizowany w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni.

Wykład dyplomowy jest wykładem OBOWIĄZKOWYM dla studentów, którzy wybrali dany blok przedmiotów dyplomowych, a wykładem do wyboru dla studentów innych grup dyplomowych.

 

III ROK – SEMESTR 6

specjalność

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

5

Chemia biomedyczna

3

Chemia kosmetyków

2

Chemia żywności

3

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze 6:

III ROK – SEMESTR 6 – przedmioty do wyboru

UWAGI*

przedmiot

wykład

ćw. audyt.

ćw. lab.

razem

ECTS

Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

30

 

 

30

2

KChO

Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych

30

   

30

2

KChA

Botanika farmaceutyczna dla chemików

 

6**

24

30

2

 

Chemia a społeczeństwo

30

 

 

30

2

ZDChiPN

Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

30

 

 

30

2

KB

Chemia i radiochemia środowiska

30

 

 

30

2

KChiRŚ

Chemia roztworów

30

 

 

30

2

KChOiN

Energia odnawialna

30

 

 

30

2

KTŚ

Fizykochemia molekuł

30

 

 

30

2

KChF

Kontrola jakości surowców i produktów kosmetycznych

15

 

30

45

3

 

Metody badań związków bionieorganicznych

30

   

30

2

KChBN

Nowoczesne metody syntezy chemicznej

30

 

 

30

2

KChB

Nowoczesne techniki analizy środowiska

30

 

 

30

2

KAŚ

Podstawy inżynierii genetycznej

30

 

 

30

2

KBM

Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do maktrocząsteczek biologicznych

30

 

 

30

2

KChT

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem dyplomowym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę dyplomową w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni

**Zajęcia terenowe

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 18:53