fbpx Chemia żywności | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia żywności

Chemia - studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

 CHEMIA - CHEMIA ŻYWNOŚCI

Tok kształcenia: 2017 - 2020

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Biologia ogólna

30

 

 

30

E

3

Chemia ogólna

45

45

30

120

E

8

Matematyka

30

60

 

90

E

8

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

2

Przedmiot humanistyczny

15

 

 

15

Z

2

Wstęp do przedsiębiorczości

15

 

 

15

Z

1

Fizyka

30

30

 

60

E

5

Razem semestr 1

195

135

30

360

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Chemia nieorganiczna

30

15

30

75

E

8

Chemia kwantowa

30

15

 

45

E

5

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

7

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Statystyka i chemometria w analityce chemicznej

30

15

15

60

Z

6

Podstawy żywienia człowieka

30

 

 

30

Z

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Razem semestr 2

150

105

75

330

3

30

Razem I rok

345

240

105

690

7

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Chemia analityczna

30

30

45

105

E

9

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

11

Dietetyka

30

 

 

30

Z

2

Chemia w rolnictwie

30

 

 

30

Z

2

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

2

Razem semestr 3

150

150

135

435

2

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Chemia fizyczna

30

30

45

105

E

8

Biochemia

30

15

15

60

E

5

Chemia żywności

30

 

45

75

E

6

Węglowodany - podstawa piramidy  żywieniowej

30

 

 

30

Z

2

Toksykologia

15

 

 

15

Z

1

Język angielski

 

60

 

60

E

4

Przedmioty do wyboru

60

60

Z

4

Razem semestr 4

195

105

105

405

4

30

Razem II rok

345

255

240

840

6

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

           

Spektroskopia chemiczna

15

30

 

45

E

4

Dodatki do żywności

15

 

 

15

Z

1

Przetwórstwo żywności

30

 

 

30

E

2

Ochrona przechowywanej żywności

15

 

 

15

Z

1

Analiza żywności

30

 

45

75

E

5

Chemia środowiska

30

 

30

60

Z

3

Mikrobiologia

30

 

30

60

E

5

Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna

15

 

30

45

Z

2

Podstawy enzymologii

30

 

30

60

Z

4

English in chemistry

 

15

 

15

Z

1

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

2

Razem semestr 5

240

45

165

450

4

30

III ROK - SEMESTR 6

           

Technologia chemiczna

30

 

30

60

E

5

Biotechnologia żywności

15

 

30

45

E

4

Kontrola jakości żywności

15

 

 

15

Z

1

Pracownia dyplomowa **

 

 

60

60

Z

4

Seminarium dyplomowe **

 

30

 

30

Z

3

Wykład dyplomowy **

 → Aktywność biologiczna oraz synteza glikopeptydów i ich prekursorów

→   Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych

    Chemia a społeczeństwo

    Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

→    Chemia i radiochemia środowiska

    Chemia roztworów

    Energia odnawialna

    Fizykochemia molekuł

    Metody badań związków bionieorganicznych

    Nowoczesne metody syntezy chemicznej

    Nowoczesne techniki analizy środowiska

    Podstawy inżynierii genetycznej

   Rozmowy o strukturze biomolekuł: od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

30

 

 

30

Z

2

Praktyka zawodowa

 

Z

2

Egzamin dyplomowy

 

E

6

Przedmioty do wyboru

45

45

Z

3

Razem semestr 6

135

30

120

285

3

30

Razem III rok

375

75

285

735

7

60

** Przedmioty prowadzone w ramach specjalności w Katedrze/Zakładzie.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2020 roku, 15:08