fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Biznes chemiczny

STUDIA I STOPNIA (3,5-letnie studia inżynierskie)

BIZNES CHEMICZNY

Tok kształcenia: 2017 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Podstawy chemii

45

30

 

75

E

6

Matematyka I

30

45

 

75

Z

5

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny

15

 

 

15

Z

2

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Ekonomia i przedsiębiorczość

30

 

 

30

Z

2

Fizyka I

30

30

 

60

E

5

Rysunek techniczny

 

45

 

45

Z

3

Zarządzanie małą firmą

15

15

 

30

E

3

Razem semestr 1

195

165

30

390

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Chemia ogólna i nieorganiczna

30

30

60

120

E

8

Matematyka II

30

30

 

60

E

6

Fizyka II

15

 

30

45

E

4

Chemia kwantowa

30

15

 

45

E

4

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

5

Kreatywność biznesowa

 

30

 

30

Z

2

Aspekty środowiskowe
w przedsiębiorstwie chemicznym

 

15

 

15

Z

1

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Razem semestr 2

135

180

90

405

5

30

Razem I rok

330

345

120

795

8

60

             
             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Chemia analityczna

30

30

45

105

E

7

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

10

Aparatura chemiczna - podstawy

15

 

15

30

E

4

Projektowanie start-upów

15

30

 

45

Z

3

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Przedmioty do wyboru Ekonomia

15

15

 

30

Z

2

Razem semestr 3

105

195

150

450

3

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Chemia fizyczna

30

30

45

105

E

7

Biochemia

30

15

15

60

E

4

Technologia chemiczna

30

15

30

75

E

5

Chemia praktyczna

15

15

 

30

Z

2

Marketing start-upów

15

30

 

45

Z

3

Język angielski

 

60

 

60

E

4

Przedmioty do wyboru Chemia

75

75

Z

5

Razem semestr 4

195

165

90

450

4

30

Razem II rok

300

360

240

900

7

60

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

           

Spektroskopia chemiczna

15

30

 

45

E

4

Finansowanie start-upów

15

30

 

45

E

3

Technologie przetwarzania odpadów

15

 

30

45

Z

3

Chemometria

15

 

30

45

E

3

Chemia kosmetyków

15

 

30

45

Z

3

Chemia żywności

15

 

45

60

Z

4

Projektowanie biznesu chemicznego

15

30

 

45

E

3

Przedmioty do wyboru Ekonomia

30

15

 

45

Z

3

Przedmioty do wyboru Chemia

60

60

Z

4

Razem semestr 5

195

105

135

435

4

30

III ROK - SEMESTR 6

           

Podstawy AutoCada

 

 

45

45

Z

2

Przemysł jądrowy

30

 

 

30

Z

2

Chemia leków

15

 

30

45

Z

3

Produkcja – proces, kontrola i zapewnienie jakości

15

 

 

15

Z

1

Procesy biotechnologiczne
w przemyśle chemicznym

15

 

45

60

E

3

Surowce w przemyśle chemicznym

15

15

 

30

Z

2

Zarządzanie ludźmi w małej firmie

15

30

 

45

E

2

Praktyka operacyjna małej firmy

15

30

 

45

Z

3

Praktyka zawodowa

 

Z

3

Przedmioty do wyboru Ekonomia

15

15

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru Chemia

75

75

Z

5

Pracownia inżynierska I

 

 

30

30

 

2

Razem semestr 6

210

90

150

450

2

30

Razem III rok

405

195

285

885

6

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

IV ROK - SEMESTR 7

           

Pracownia inżynierska II

 

 

120

120

Z

8

Seminarium inżynierskie Chemia

 

30

 

30

Z

3

Wykład inżynierski - Nowoczesne technologie

30

 

 

30

Z

2

Ochrona środowiska
w przemyśle chemicznym

15

 

15

30

Z

2

Seminarium inżynierskie Ekonomia

 

30

 

30

Z

2

Analiza przemysłowa

15

 

30

45

Z

3

Egzamin inżynierski

 

 

 

 

E

6

Przedmioty do wyboru Ekonomia

 

30

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru Chemia

30

30

Z

2

Razem semestr 7

90

90

165

345

2

30

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2020 roku, 14:43