Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Ochrona Środowiska - studia II stopnia niestacjonarne 2016-2018

Przedmioty do wyboru (fakultatywne) - OŚ II, semestr 2

OCHRONA ŚRODOWISKA - przedmioty fakultatywne

STUDIA  II STOPNIA  (2-letnie  magisterskie)

STUDIA NIESTACJONARNE

Studenci  do realizacji w semestrze 2 wybierają minimum 54 godz. (6 p. ECTS)

 

I ROK - SEMESTR 2

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

Form. zal.

ECTS

Współczesne metody spektrometrii mas

dr Małgorzata Czerwicka  (WCh)

18

9

 

27

Z

3

Współczesne wyzwania w metodach QSAR

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Radiochemia środowiska morskiego

prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (WCh)

18

18

 

36

Z

4

Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego

dr Aleksanda Bielicka-Giełdoń  (WCh)

18

9

 

27

Z

3

Chemia aerozoli morskich

dr Anita Lewandowska (WOiG)

18

 

 

18

Z

2

Bezkręgowce fauny plaż morskich

dr Elżbieta Kaczorowska; dr Sławomira Fryderyk (WB)

9

 

 

9

Z

1

Fitoindykacja zbiorników wodnych

dr Krzysztof Banaś (WB)

 

18 (T)

 

18

Z

2

Ochrona i zarządzanie zasobami genowymi roślin i zwierząt

dr Marcin Górniak (WB)

9

 

 

9

Z

1

Zastosowanie technik satelitarnych w badaniach środowiska

prof. UG, dr hab. Adam Krężel; dr Katarzyna Bradtke (WOiG)

18

 

9

27

E

3

Morska biologia konserwatorska

prof. UG, dr hab. Urszula Janas (WOiG)

9

 

 

9

Z

1

 

Studenci  do realizacji w semestrze 3 wybierają minimum 54 godz. (6 p. ECTS)

 

II ROK - SEMESTR 3

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

dr Monika Paszkiewicz (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Analiza polarnych zanieczyszczeń środowiska

prof. UG, dr hab. Jolanta Kumirska (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowieka

prof. dr hab. Piotr Skowron;  dr inż. Joanna Jeżewska - Frąckowiak; dr Agnieszka Żylicz-Stachula (WCh)

18

 

 

18

Z

2

Zagrożenia ekosystemów polarnych

dr Anna Panasiuk-Chodnicka;  dr Stella Mudrak; prof. dr hab. Maria Żmijewska (WOiG)

9

 

 

9

Z

1

Rola planktonu w ekosystemie

dr Stella Mudrak-Cegiołka; dr Anna Panasiuk-Chodnicka; prof. dr hab. Maria Żmijewska (WOiG)

9

 

 

9

Z

1

Ochrona brzegów morskich

prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński (WOiG)

18

 

 

18

Z

2

Ekologia ewolucyjna i behawioralna

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas; prof. dr hab. Lech Stempniewicz (WB)

18

 

 

18

Z

2

Mikrobiologia środowisk

dr hab. Beata Podgórska (WB)

18

 

 

18

Z

2

Bioindykacja

dr Katarzyna Żółkoś (WB)

9

 

 

9

Z

1

Bioterroryzm

dr Anna-Karina Kaczorowska (WB)

9

 

 

9

E

1

Ekologia morza

prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski (WOiG)

9

 

18

27

E

3

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 19 sierpnia 2017 roku, 15:58