fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2016-2019

 

Przedmioty ograniczonego wyboru

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok 2016 - 2019

Studenci  wybierają do realizacji w semestrze 5 minimum 10 p. ECTS

Przedmiot

*Przedmioty ograniczonego wyboru

III ROK - SEMESTR 5

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Analiza chemiczna biomolekuł (WCh)

 

15

30

45

Z

3

Toksykologia roślin i zwierząt (WB)

15

 

 

15

Z

1

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych (WB)

 

 

30

30

Z

2

Antropogeniczne przekształcanie ekosystemów lądowych (WB)

30

 

15

45

Z

3

Biogeograficzne skutki antropopresji (WB)

15

 

 

15

Z

1

Elementy biologii molekularnej w ochronie środowiska (WB)

30

 

15

45

Z

3

Paleoekologia (WB)

30

 

 

30

Z

2

Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

3

Biowskaźniki i biomarkery środowiska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Wstęp do fizyki morza (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Zasoby morza, ich ochrona i wykorzystanie (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Chemia środowiska (WCh)

30

15

60

105

E

7

Studenci wybierają do realizacji w semestrze 6 minimum 8 p. ECTS

 

Przedmiot

*Przedmioty ograniczonego wyboru

III ROK - SEMESTR 6

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Analiza żywności (WCh)

15

 

45

60

E

4

Chemiczne zagrożenia środowiska (WCh)

30

 

30

60

E

4

Cywilizacyjne problemy stanu środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

2

Substancje szkodliwe w zlewisku Morza Bałtyckiego  (WOiG)

15

30

 

45

Z

2

Teledetekcja środowiska morskiego

15

 

30

45

Z

3

Ekologia roślin (WB)

30

 

30

60

Z

4

Ekologia zwierząt (WB)

30

 

 

30

Z

2

Zoologia stosowana (WB)

15

 

15

30

Z

2

* Przedmioty prowadzone w ramach specjalności w Katedrze/Zakładzie.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultatywne)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji w semestrze 4 minimum 3 p. ECTS

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

II ROK - SEMESTR 4

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Arkusz kalkulacyjny bez tajemnic

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG; dr inż. Karolina Jagiełło; dr Agnieszka Gajewicz (WCh)

 

 

15

15

1

Chemia w praktyce

dr hab. Janusz Madaj, prof. UG (WCh)

30

 

 

30

2

Ekologia obszarów zurbanizowanych

dr Beata Michno (WB)

15

 

 

15

1

Ekologia wód śródlądowych

dr Katarzyna Bociąg (WB)

30

 

 

30

2

Funkcjonowanie ekosystemów morskich

prof. dr hab. Anna Szaniawska (WOiG)

 

30

 

30

2

Komputerowa ocena ryzyka chemicznego

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG; dr inż. Karolina Jagiełło; dr Agnieszka Gajewicz (WCh)

15

 

30

45

3

Metale w środowisku

dr Małgorzata Czerwicka (WCh)

30

 

 

30

2

Nanocząstki w medycynie kosmetoligii biotechnologii i ochronie środowiska

prof. dr hab. Adriana Zaleska (WCh)

15

 

15

30

2

Radiochemia i ochrona radiologiczna

prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (WCh)

 

30

 

30

2

Roślinność regionalna

dr Agnieszka Sadowska; dr Katarzyna Żółkoś; dr Renata Afranowicz   (WB)                              

15

15(T)

 

30

2

Analiza wody

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń  (WCh)

15

 

30

45

3

 

Studenci  wybierają do realizacji w semestrze 5 minimum 4 p. ECTS

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

III ROK - SEMESTR 5

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Auditor ISO 14001

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska (WE)

7,5

7,5

 

15

1

Ekologia biochemiczna

dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG (WCh)

30     30 2

Techniki odnowy środowiska

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń; dr inż. Aleksandra Fabiańska (WCh)

15

15

 

30

2

Ekofizjologia zwierząt morskich

prof. dr hab. Anna Szaniawska; Magdalena Jakubowska; prof. UG, dr hab. Monika Normant (WOiG)

15

30

 

45

3

Ochrona wód podziemnych

dr inż. Beata Jaworska-Szulc; dr Małgorzata Pruszkowska-Caceres (WOiG)

30

 

 

30

2

Ekofizjologia kręgowców

dr Beata Michno  (WB)

 

15

 

15

1

Fauna Polski i problemy jej ochrony

dr Sławomira Fryderyk; dr Wojciech Giłka (WB)

 

 

15

15

1

Owady chronione

dr Wojciech Giłka (WB)                              

 

 

30

30

2

Studenci wybierają do realizacji w semestrze 6 minimum 2 p. ECTS

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia a społeczeństwo

prof. dr. hab. inż. Marek Kwiatkowski (WCh)

30

 

 

30

2

Chemia i fizykochemia substancji niebezpiecznych

prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz  (WCh)

30

 

 

30

2

Ekotechnologie

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (WCh)

30

 

 

30

2

Ekofizjologia roślin morskich

prof. dr hab. Adam Latała; dr Sabina Jodłowska (WOiG)

15

30

 

45

3

Osady denne - miejsce kumulacji niebezpiecznych substancji chemicznych

dr hab. B.Graca, prof. UG,  dr hab. inż. E.Niemirycz, prof. UG dr M.Bełdowska (WOiG)               

15

 

 

15

1

Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite

dr hab. Joanna N. Izdebska; dr Sławomira Fryderyk (WB)

 

 

30

30

2

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 września 2017 roku, 14:34