fbpx Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty do wyboru

Chemia, studia II stopnia - przedmioty fakultatywne

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie) - niestacjonarne

CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów, w semestrze 2, następujące liczby punktów ECTS

z przedmiotów fakultatywnych:

Zapisy na przedmioty fakultatywne z I roku dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada.

 

II ROK - SEMESTR 2

 

Specjalność*

ECTS

Zaawansowana analityka chemiczna

2

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

0

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

II ROK - SEMESTR 2

Przedmioty do wyboru

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Genetyka molekularna

18

 

 

18

2

KBM

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

18

 

 

18

2

KChOiN

Nanomateriały: właściwości otrzymywanie i zastosowanie

18

 

 

18

2

KTŚ

Rozpoznanie molekularne

18

 

 

18

2

KChA

Synteza peptydów

18

 

 

18

2

KChBiom

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

18

 

 

18

2

KBioch

Współczesne metody spektrometrii mas

18

 

 

18

2

KAŚ

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

 

 

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie) - niestacjonarne
CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów, w semestrze  3, następujące liczby punktów ECTS

z przedmiotów fakultatywnych:

Zapisy na przedmioty fakultatywne z II roku dla 3 semestru

odbywają się w drugiej połowie kwietnia roku poprzedzającego.

 

II ROK - SEMESTR 3

 

Specjalność*

ECTS

Zaawansowana analityka chemiczna

5

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

2

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

II ROK - SEMESTR 3

Przedmioty do wyboru

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladów 

18

 

 

18

2

 

Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych

 

 

18

18

3

 

Metody badań w chemii supramolekularnej

18

 

 

18

2

KCHA

Nowoczesne techniki analityczne

18

 

 

18

2

KAŚ

Zielone technologie

18

 

 

18

2

KTŚ

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem monograficznym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 19 sierpnia 2017 roku, 15:17