fbpx Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

Chemia, studia II stopnia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie - NIESTACJONARNE)  2016-2018

 

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

 
   

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

 
 
   

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

 

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

18

9

18

45

E

7

 

Chemia teoretyczna

18

27

 

45

E

6

 

Wprowadzenie do REACH

9

18

 

27

E

4

 

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

 

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

 

Krystalochemia

9

18

 

27

E

4

 

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

36

36

Z

6

 

Razem semestr 1

57

90

54

201

4

30

 

I ROK - SEMESTR 2

             

Spektrochemia

9

 

18

27

E

4

 

Bezpieczne zarządzanie chemikaliami

9

 

9

18

Z

2

 

Wprowadzenie do REACH cz.2

9

18

 

27

E

4

 

Alternatywne metody oceny ryzyka substancji chemicznych

9

 

18

27

E

5

 

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

54

54

Z

12

 

Wykład specjalizacyjny **

   Nanomateriały właściwości otrzymywania i zastosowanie

   Współczesne metody spektrometrii mas

18

 

 

18

Z

3

 

Razem semestr 2

54

18

99

171

3

30

 
               

Razem I rok

111

108

153

372

7

60

 

 

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

 

II ROK - SEMESTR 3

             

Eksperymentalne metody badania stopnia narażenia na substancje chemiczne

9

 

18

27

E

3

 

Eksperymentalne metody oceny toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych

9

 

18

27

E

3

 

Doświadczenia z wdrażania systemu REACH

9

 

9

18

Z

2

 

Komunikacja interpersonalna

9

 

 

9

Z

1

 

Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu

18

 

 

18

Z

2

 

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

10

 

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

 

Wykład monograficzny **

    Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

    Zielone technologie

18

 

 

18

Z

3

 

Przedmioty do wyboru

 

 

 

18

Z

2

 

Razem semestr 3

72

18

99

207

2

30

 

II ROK - SEMESTR 4

             

Wychowanie fizyczne

 

15

 

15

Z

1

 

Prawo działalności gospodarczej

18

 

 

18

Z

2

 

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

10

 

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

 

Wykład monograficzny **

    Analiza lipidów

    Technologie zaawansowanego utleniania

18

 

 

18

Z

3

 

Egzamin magisterski

 

 

 

 

E

10

 

Razem semestr 4

36

33

54

123

1

30

 
               

Razem II rok

108

51

153

330

3

60

 

* Przedmiot prowadzony w 12 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

 

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 lipca 2017 roku, 16:14