fbpx Analityka i diagnostyka chemiczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Analityka i diagnostyka chemiczna

Chemia - studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

Tok kształcenia: 2016 - 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Biologia ogólna

30

 

 

30

E

3

Podstawy chemii

45

30

 

75

E

6

Matematyka

30

60

 

90

E

8

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

2

Przedmiot humanistyczny

15

 

 

15

Z

2

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Wstęp do przedsiębiorczości

15

 

 

15

Z

1

Fizyka

30

30

 

60

E

5

Razem semestr 1

195

120

30

345

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Chemia ogólna i nieorganiczna

30

45

60

135

E

12

Chemia kwantowa

30

15

 

45

E

5

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

6

Statystyka i chemometria w analityce chemicznej

30

15

15

60

Z

6

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Razem semestr 2

120

135

75

330

3

30

Razem I rok

315

255

105

675

7

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Chemia analityczna

30

30

60

120

E

9

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

11

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

1

Przedmioty do wyboru

75

75

Z

5

Razem semestr 3

135

150

150

435

2

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Chemia fizyczna

30

30

45

105

E

8

Biochemia

30

15

15

60

E

5

Metody elektroanalityczne

30

 

45

75

E

6

Fizykochemia ciała stałego

15

 

 

15

Z

1

Język angielski

 

60

 

60

E

4

Wykład ogólnouczelniany

30

 

 

30

Z

2

Przedmioty do wyboru

60

60

Z

4

Razem semestr 4

195

105

105

405

4

30

             

Razem II rok

330

255

255

840

6

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

E / Z

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

           

Spektroskopia chemiczna

15

30

 

45

E

4

Metody separacyjne

30

15

45

90

Z

6

Techniki analizy biomolekuł

30

 

45

75

E

6

Diagnostyka molekularna

15

 

15

30

Z

2

Fizykochemiczne metody analityczne

30

15

30

75

E

6

Preparatyka nieorganiczna

 

 

45

45

Z

3

English in chemistry

 

15

 

15

Z

1

Przedmioty do wyboru

30

30

Z

2

Razem semestr 5

150

75

180

405

3

30

III ROK - SEMESTR 6

           

Technologia chemiczna

30

 

30

60

E

5

Chemia praktyczna

30

 

 

30

E

3

Pracownia dyplomowa **

 

 

60

60

Z

4

Seminarium dyplomowe **

 

30

 

30

Z

3

Wykład dyplomowy **

    Aktywność biologiczna oraz synteza glikopeptydów i ich prekursorów

→  Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych

    Chemia a społeczeństwo

    Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

→    Chemia i radiochemia środowiska

    Chemia roztworów

    Energia odnawialna

    Fizykochemia molekuł

    Metody badań związków bionieorganicznych

    Nowoczesne metody syntezy chemicznej

    Nowoczesne techniki analizy środowiska

    Podstawy inżynierii genetycznej

   Rozmowy o strukturze biomolekuł: od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

30

 

 

30

Z

2

Praktyka zawodowa

 

Z

2

Egzamin dyplomowy

 

E

6

Przedmioty do wyboru

75

75

Z

5

Razem semestr 6

165

30

90

285

3

30

Razem III rok

315

105

270

690

6

60

** Przedmioty prowadzone w ramach specjalności w Katedrze/Zakładzie.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 stycznia 2019 roku, 10:53