Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Przedmioty do wyboru

STUDIA I STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

BIZNES CHEMICZNY - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów, w semestrze  3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

           
           
           

II ROK - SEMESTR 3

 

       

 

ECTS

       

przedmioty do wyboru Ekonomia

2

       

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

           
           
           

II ROK - SEMESTR 3

Przedmioty do wyboru Ekonomia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Ekonomia behawioralna

15

15

 

30

2

Podejmowanie decyzji biznesowych

15

15

 

30

2

 

STUDIA I STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

BIZNES CHEMICZNY - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów, w semestrze  4, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

           
           
           

II ROK - SEMESTR 4

 

       

 

ECTS

       

przedmioty do wyboru Chemia

3

       

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

           
           
           

II ROK - SEMESTR 4

Przedmioty do wyboru Chemia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia natury

30

 

 

30

2

Elektroniczna diagnostyka chemiczna

 

 

30

30

2

Nanomateriały - od laboratorium do zastosowania

15

 

15

30

2

Preparatyka organiczna

 

 

45

45

3

Technologia tradycyjnej żywności

20

 

10 (warsztaty)

30

2

Wybrane grupy związków naturalnych

15

 

 

15

1

Zielona chemia - połączenie ekologii i biznesu

15

 

 

15

1

STUDIA I STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

BIZNES CHEMICZNY - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów, w semestrze  5, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

           
           
           

III ROK - SEMESTR 5

 

       

 

ECTS

       

przedmioty do wyboru Ekonomia

3

       

przedmioty do wyboru Chemia

4

       

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

           
           
           

III ROK - SEMESTR 5

Przedmioty do wyboru Ekonomia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Projekty europejskie małej firmy - B+R

15

30

 

45

3

Projekty europejskie małej firmy - innowacyjność

15

30

 

45

3

           

III ROK - SEMESTR 5

Przedmioty do wyboru Chemia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia kwasów nukleinowych

 

 

 

30

2

Chemia środowiska

 

 

60

60

4

English in chemistry and chemical technology

 

30

 

30

2

Fundusze UE w rozwoju innowacyjnego biznesu

15

     

1

Komputer zamiast probówki

15

 

30

45

3

Materiały i kompozyty polimerowe - technologie wytwarzania i zastosowanie

 

15

15

30

2

Materiały nieorganiczne w technice i medycynie

30

 

 

30

2

Od pomysłu do biznesu

      30 2

Problemy etyczne w biotechnologii

 

15

 

15

1

STUDIA I STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

BIZNES CHEMICZNY - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów, w semestrze  6, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

           
           
           

III ROK - SEMESTR 6

 

       

 

ECTS

       

przedmioty do wyboru Ekonomia

2

       

przedmioty do wyboru Chemia

5

       

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

           
           
           

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty do wyboru Ekonomia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Analiza koniunktury gospodarczej

15

15

 

30

2

Badania marketingowe

15

15

 

30

2

           

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty do wyboru Chemia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Biopuzzle

 

 

20

20

2

Chemia a społeczeństwo

30

 

 

30

2

Laboratoryjna analiza biomolekuł

15

 

 

15

1

Pomoc publiczna w działalności gospodarczej

15

     

1

Projektowanie syntezy organicznej

20

 

 

20

2

Spektroskopia fluorescencyjna w kontroli jakości

 

 

15

15

1

Technologia produkcji żywności

15

 

15

30

2

STUDIA I STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

BIZNES CHEMICZNY - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji na IV roku studiów, w semestrze  7, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

           
           
           

IV ROK - SEMESTR 7

 

       

 

ECTS

       

przedmioty do wyboru Ekonomia

2

       

przedmioty do wyboru Chemia

2

       

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

           
           
           

IV ROK - SEMESTR 7

Przedmioty do wyboru Ekonomia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Menedżerskie studia przypadku firm technologicznych

 

30

 

30

2

Negocjacje biznesowe firm technologicznych

 

30

 

30

2

           

IV ROK - SEMESTR 7

Przedmioty do wyboru Chemia

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Aniony molekularne

30

 

 

30

2

Environmental risk assessment of chemicals

5

 

 

5

1

Metody luminescencyjne w badaniach i przemyśle

30

 

 

30

2

Podstawy nanomedycyny i nanotoksykologii

15

 

 

15

1

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 lutego 2018 roku, 19:17