fbpx Harmonogram | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Harmonogram

Harmonogram

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2020 – 21.02.2021)*

01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego wraz z obchodami 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne 

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - dzień rektorski

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 

  *W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;

2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;

3.uzyskana pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

** 26 i 29 stycznia 2021 r. wyznacza się jako dni do odpracowania zajęć przypadających odpowiednio w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a 09 czerwca 2021 r. wyznacza się do realizacji zajęć dydaktycznych przypadających w semestrze letnim w poniedziałki wolne od zajęć.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 października 2020 roku, 11:34