Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Chemia, studia II stopnia - przedmioty fakultatywne

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie) - niestacjonarne

CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty fakultatywne z II roku dla 3 semestru odbywają się w drugiej połowie kwietnia roku poprzedzającego.

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów, w semestrze  3, następujące liczby punktów ECTS

z przedmiotów fakultatywnych:

II ROK - SEMESTR 3 

Specjalność*

ECTS

Zaawansowana analityka chemiczna

5

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

2

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

II ROK - SEMESTR 3

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladów 

18

 

 

18

2

 

Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych

 

 

18

18

3

 

Metody badań w chemii supramolekularnej

18

 

 

18

2

 

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz

18

 

 

18

2

KAŚ

Współczesne wyzwania w metodach QSAR

9

 

18

27

4

 

Zielone technologie

18

 

 

18

2

KTŚ

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem monograficznym i tym samym obowiązkowym dla studentów

wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 czerwca 2015 roku, 11:55