Chemia obliczeniowa | Wydział Chemii

Chemia - studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - CHEMIA OBLICZENIOWA

 

TOK 2014-2016

         

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

30

15

30

75

E

7

Chemia teoretyczna

30

45

 

75

E

6

Język angielski II

 

30

 

30

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

5

 

 

5

Z

1

Krystalochemia

15

30

 

45

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia bionieorganiczna

    Chemia bioorganiczna

    Fizykochemia

 

 

60

60

Z

4

Metody walidacji

15

15

 

30

Z

2

Programowanie I

15

 

30

45

E

4

Razem semestr 1

110

135

120

365

4

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Spektrochemia

15

 30

 

45

E

4

Metody numeryczne z algorytmami analizy danych

30

 

30

60

E

5

Programowanie II

15

 

30

45

E

4

Wykład specjalizacyjny **

    Cukry proste - struktura i stereochemia

    Genetyka molekularna

    Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

    Nanomateriały - właściwości, otrzymywania i zastosowanie

    Rozpoznanie molekularne

    Synteza peptydów

    Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

    Wspólczesne metody spektrometri mas

    Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

30

 

 

30

Z

3

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

90

90

Z

12

Przedmioty do wyboru

30

 

 

30

Z

2

Razem semestr 2

120

30

150

300

3

30

Razem I rok

230

165

270

665

7

60

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Modelowanie molekularne

15

 

30

45

E

7

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

13

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

    Chemia kwantowa anionów molekularnych

    Chemiczna synteza peptydów

    Fizykochemia związków kompleksowych

    Immunologia

    Metody badań w chemii supramolekularnej

    Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

    Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

    Wprowadzenie do fotochemii

    Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I

    Zielone technologie

30

 

 

30

Z

3

Przedmioty do wyboru

45

 

 

45

Z

3

Razem semestr 3

90

30

120

240

1

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Pracownia magisterska **

 

 

90

90

Z

13

Seminarium magisterskie **

 

30

 

30

Z

4

Wykład monograficzny **

    Analiza lipidów

    Biologicznie czynne peptydy

    Budowa i właściwości białek

    Chemia środowisk niewodnych

    Oprogramowanie w chemii obliczeniowej

    Technologie zaawansowanego utleniania

    Wprowadzenie do kwantowej chemii komputerowej

    Wybrane zagadnienia z chemii cukrów

    Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. II

    Zaawansowane metody elektrochemiczne

30

 

 

30

Z

3

Egzamin magisterski

 

E

10

Razem semestr 4

30

30

90

150

1

30

             

Razem II rok

120

60

210

390

2

60

             

* Przedmiot prowadzony w 20 godzinnych blokach: Chemia bionieorganiczna,
   Chemia bioorganiczna i Fizykochemia.

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 listopada 2014 roku, 18:07