Zaawansowana analityka chemiczna | Wydział Chemii

Chemia, studia II stopnia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA (2-letnie studia magisterskie - NIESTACJONARNE)  2014-2016

CHEMIA - SPECJALNOŚĆ - ZAAWANSOWANA ANALITYKA CHEMICZNA

             

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

             

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna

18

9

18

45

E

7

Chemia teoretyczna

18

27

 

45

E

6

Techniki elektroanalityczne

9

 

9

18

Z

2

Metody walidacji

9 9   18 Z 2

Język angielski II

 

18

 

18

Z

2

Komercjalizacja wyników badań

3

 

 

3

Z

1

Krystalochemia

9

18

 

27

E

4

Lab. zaawansowanej chemii *

    Chemia analityczna

    Fizykochemia

    Mikrobiologia

 

 

36

36

Z

6

Razem semestr 1

66

81

63

210

3

30

I ROK - SEMESTR 2

           

Spektrochemia

9

 18

 

27

E

4

Techniki przygotowania próbek

9

 

18

27

E

4

Analiza żywności II

9

 

18

27

E

5

Przedmioty do wyboru

 

 

 

9

Z

2

Pracownia specjalizacyjna **

 

 

54

54

Z

12

Wykład specjalizacyjny **

    Nanomateriały właściwości otrzymywania i zastosowanie

    Współczesne metody spektrometrii mas

18

 

 

18

Z

3

Razem semestr 2

45

18

90

162

3

30

             

Razem I rok

111

99

153

372

6

60

 

           

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

           

Analiza biomedyczna

9

 

18

27

E

3

Analityka i diagnostyka w budownictwie

9

 

9

18

E

2

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

13

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny **

    Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

    Zielone technologie

18

 

 

18

Z

3

Przedmioty do wyboru

 

 

 

45

Z

5

Razem semestr 3

36

18

81

180

2

30

II ROK - SEMESTR 4

           

Pracownia magisterska **

 

 

54

54

Z

13

Seminarium magisterskie **

 

18

 

18

Z

4

Wykład monograficzny **

    Analiza lipidów

    Technologie zaawansowanego utleniania

18

 

 

18

Z

3

Egzamin magisterski

 

 

 

0

E

10

Razem semestr 4

18

18

54

90

1

30

             

Razem II rok

54

36

135

270

3

60

* Przedmiot prowadzony w 12 godzinnych blokach: Chemia analityczna, Fizykochemia i Mikrobiologia

             

** Przedmioty prowadzone w Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę magisterską.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

             

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 11:21