Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Chemia, studia I stopnia - przedmioty fakultatywne

STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 3 odbywają się w kwietniu roku poprzedzającego.

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 3, liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 

II ROK - SEMESTR 3

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

4

Chemia biomedyczna

3

Chemia kosmetyków

3

Chemia żywności

2

II ROK - SEMESTR 3

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia jądrowa

30

30

 

60

4

Materiały nieorganiczne w technice i medycynie

30

 

 

30

2

Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

30

 

 

30

2

Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska

15

 

15

30

2

Powstanie i ewolucja życia na Ziemi

30

 

 

30

2

Wstęp do grafiki molekularnej (zajęcia w formie e-learningowej)

30

 

 

30

2

Wstęp do modelowania molekularnego (zajęcia w formie blended-learning)

15

 

30

45

3

 

 

CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 4 odbywają się w listopadzie.

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4, liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 

II ROK - SEMESTR 4

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

6

Chemia biomedyczna

3

Chemia kosmetyków

2

Chemia żywności

4

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

II ROK - SEMESTR 4

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Analiza wody

15

 

30

45

3

Metody analizy jakościowej

15

 

30

45

3

Preparatyka i analiza związków naturalnych

 

 

60

60

4

Radiochemia i ochrona radiologiczna

 

30

 

30

2

Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób

30

 

 

30

2

Właściwości a struktura związków chemicznych

 

 

30

30

2

Preparatyka organiczna

 

 

45

45

3


 

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 5 odbywają się w kwietniu roku poprzedzającego.

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 5, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 
 

III ROK - SEMESTR 5

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

2

Chemia biomedyczna

4

Chemia kosmetyków

3

Chemia żywności

2

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

III ROK - SEMESTR 5

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Auditor ISO 14001

7,5

7,5

 

15

1

Chemia biomakromolekuł

30 15   45 3

Chemiczne metody identyfikacji leków

 

 

60

60

4

Metody analizy ilościowej w medycynie i kosmetyce

30

 

45

75

5

Podstawy chemii węglowodanów

30

 

 

30

2

Podstawy endokrynologii i immunologii

30

 

 

30

2

Preparatyka i analiza związków naturalnych

 

 

60

60

4

Uzdatnianie wody

15

 

30

45

3

Żywienie w sporcie

30

 

 

30

2

 

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 6  odbywają się w listopadzie.

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 
 

III ROK - SEMESTR 6

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

5

Chemia biomedyczna

3

Chemia kosmetyków

2

Chemia żywności

3

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w 6 semestrze, również blok przedmiotów dyplomowych: wykład dyplomowy - 30 godz. (2 pkt. ECTS), seminarium dyplomowe - 30 godz. i pracownia dyplomowa - 60 godz.

Blok przedmiotów dyplomowych będzie realizowany w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni.

Wykład dyplomowy w semestrze 6 jest wykładem obowiązkowym dla studentów, którzy wybrali dany blok przedmiotów dyplomowych, a wykładem fakultatywnym (do wyboru) dla studentów innych grup dyplomowych

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty do wyboru

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

30

 

 

30

2

KChO

Chemia a społeczeństwo

30

 

 

30

2

ZDChiPN

Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

30

 

 

30

2

KBioch

Chemia roztworów

30

 

 

30

2

KChA/KChOiN

Energia odnawialna

30

 

 

30

2

KTŚ

Fizykochemia molekuł

30

 

 

30

2

KChF

Kontrola jakości surowców i produktów kosmetycznych

15

 

30

45

3

 

Nowoczesne metody syntezy chemicznej 

30

 

 

30

2

KChBiom

Nowoczesne techniki analizy środowiska

30

 

 

30

2

KAŚ

Podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

30

 

 

30

2

KBM

Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

30

 

 

30

2

KChT

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem dyplomowym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę dyplomową w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 stycznia 2016 roku, 11:49