Przedmioty ograniczonego wyboru | Wydział Chemii

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2013-2016

Przedmioty ograniczonego wyboru

STUDIA I STOPNIA (3-letnie studia licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tok 2013 - 2016

Studenci  wybierają do realizacji w semestrze 5 minimum 10 p. ECTS

Przedmiot

*Przedmioty ograniczonego wyboru

III ROK - SEMESTR 5

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Analiza chemiczna biomolekuł (WCh)

 

15

30

45

Z

3

Chemia środowiska (WCh)

30

15

60

105

E

7

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych (WB)

 

 

30

30

Z

2

Antropogeniczne przekształcanie ekosystemów lądowych (WB)

30

 

15

45

Z

3

Biogeograficzne skutki antropopresji (WB)

15

 

 

15

Z

1

Elementy biologii molekularnej w ochronie środowiska (WB)

30

 

15

45

Z

3

Paleoekologia (WB)

30

 

 

30

Z

2

Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego (WOiG)

 

30

 

30

Z

3

Biowskaźniki i biomarkery środowiska (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Stan środowiska morskiego a fizjologia komórki (WOiG)

15

 

 

15

Z

1

Wstęp do fizyki morza (WOiG)

15

15

 

30

Z

2

Zasoby morza, ich ochrona i wykorzystanie (WOiG)

30

 

 

30

Z

2

Studenci  wybierają do realizacji w semestrze 6 minimum 8 p. ECTS

Przedmiot

*Przedmioty ograniczonego wyboru

III ROK - SEMESTR 6

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

Analiza żywności (WCh)

15

 

45

60

E

4

Chemiczne zagrożenia środowiska (WCh)

30

 

30

60

E

4

Cywilizacyjne problemy stanu środowiska morskiego (WOiG))

 

30

 

30

Z

2

Substancje szkodliwe w zlewisku Morza Bałtyckiego  (WOiG)

15

30

 

45

Z

2

Teledetekcja środowiska morskiego

15

 

30

45

Z

3

Ekologia roślin (WB)

30

 

30

60

Z

4

Ekologia zwierząt (WB)

30

 

 

30

Z

2

Zoologia stosowana (WB)

15

 

15

30

Z

2

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 września 2014 roku, 17:14