Przedmioty nieograniczonego wyboru | Wydział Chemii

Ochrona Środowiska - studia I stopnia 2013-2016

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultatywne)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji w semestrze 5 p. ECTS

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

II ROK - SEMESTR 4

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia w praktyce

dr hab. Janusz Madaj, prof. UG (WCh)

30

 

 

30

2

Ekologia obszarów zurbanizowanych

dr Beata Michno (WB)

15

 

 

15

1

Ekologia wód śródlądowych

dr Katarzyna Bociąg (WB)

30

 

 

30

2

Funkcjonowanie ekosystemów morskich

prof. dr hab. Anna Szaniawska (WOiG)

 

30

 

30

2

Metale w środowisku

dr Małgorzata Czerwicka (WCh)

30

 

 

30

2

Radiochemia i ochrona radiologiczna

prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (WCh)

 

30 

 

30

2

Roślinność regionalna

dr Agnieszka Sadowska; dr Katarzyna Żółkoś; dr Renata Afranowicz (WB)

15

15(T)

 

30

2

Analiza wody

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń  (WCh)

15

 

30

45

3

 

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultatywne)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA - przedmioty fakultatywne

Studenci  wybierają do realizacji w semestrze 5 minimum 4 p. ECTS

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

III ROK - SEMESTR 5

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Ekologia biochemiczna

dr Beata Szafranek; dr Marek Gołębiowski (WCh)

30

 

 

30

2

Techniki odnowy środowiska

dr Anna Januszewska (WCh)

15

15

 

30

2

Ekofizjologia zwierząt morskich

prof. dr hab. Anna Szaniawska; Magdalena Jakubowska; prof. UG, dr hab. Monika Normant (WOiG)

15

30

 

45

3

Ochrona wód podziemnych

dr inż. Beata Jaworska-Szulc; dr Małgorzata Pruszkowska-Caceres (WOiG)

30

 

 

30

2

Ekofizjologia kręgowców

dr Beata Michno  (WB)

 

15

 

15

1

Fauna Polski i problemy jej ochrony

dr Sławomira Fryderyk; dr Wojciech Giłka (WB)

 

 

15

15

1

Owady chronione

dr Wojciech Giłka (WB)

 

 

30

30

2

 

Przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultatywne)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

OCHRONA ŚRODOWISKA - przedmioty fakultatywne

Studenci wybierają do realizacji w semestrze 6 minimum 2 p. ECTS

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty do wyboru

Przedmiot - wykładowcy

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia a społeczeństwo

dr. hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG (WCh)

30

 

 

30

2

Chemia i fizykochemia substancji niebezpiecznych

prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz (WCh)

30

 

 

30

2

Ekotechnologie

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (WCh)

30

 

 

30

2

Ekofizjologia roślin morskich

prof. dr hab. Adam Latała; dr Sabina Jodłowska (WOiG)

15

30

 

45

3

Osady denne - miejsce kumulacji niebezpiecznych substancji chemicznych

dr hab. B.Graca, prof. UG, dr hab. inż. E.Niemirycz, prof. UG dr M.Bełdowska (WOiG)

15

 

 

15

1

Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite

dr hab. Joanna N. Izdebska; dr Sławomira Fryderyk (WB)

 

 

30

30

2

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lutego 2014 roku, 10:59